„Naša pobožnost nikad nije ista, u djeliću sekunde, ako se to uopće fizički može mjeriti. Naša pobožnost se strašno mijenja i zato naglašavam treba je dalje nastaviti razvijati između taklida (slijeđenja) i ljubomornog čuvanja normativne tradicije, ali i idžtihada kroz desetine narednih godina i dalje. I vjera i znanje su nam jako važni, kao što su važni i filozofija i teologija. Iz vjere motrimo, razumijevamo istine o Bogu, istinu života i smrti. Znanstvenu istinu ne možemo motriti religijskom slikom svijeta“, u zaključcima tribine „Značenje i značaj islamske tradicije“ održane sinoć u Mostaru rekao je prof.dr. Adnan Silajdžić. Tribina je održana u okviru 42. manifestacije „Dani mevludai zikra“.
Silajdžić je naglasio da muslimani, između relativne ograničene zatvorenosti i pametne otvorenosti spram savremenog svijeta, moraju iskazati brigu za vlastitom tradicijom, izgraditi visoki stepen duhovne i intelektualne apsorpcije i integracije. „Jedino na takav način normativnu tradiciju možemo dovesti u život, možemo postati ozbiljan, povijestan narod koji će imati kapacitet i legitimitet da mijenja sebe i da mijenja svijet u kojem živi, kazao je Silajdžić.
Tokom izlaganja Silajdžić je analizirao neke segmente najaktuelnijijih vjersko-teoloških dilema savremene zbilje, kao što su kriza morala, kriza istinske islamske intelektualnosti, duhovnosti, tradicionalne duhovnosti, kriza autoriteta, kriza odgoja do onih krajnje osjetljivih socio-kulturalnih i identitarnih s kojima se suočavamo.
„ Otvaranjem našeg društva na početku XXI stoljeća u globalne promjene u području kulture i religioznoga svaka od tema zaslužuje da ju se posebno obrađuje. Dobro bi bilo planski i sistematski u institucionalnom smislu posvetiti im punu pažnju, jer su sva ta pitanja jako složena i zahtijevaju različite pristupe“, upozorio je Silajdžić.
Bez zadrške konstatirao je da Bošnjaci i ne mogu slutiti pred kako velikim dilemama se nalaze. „Odgovor na njih zavisi od našeg razumijevanja tradicije“, dodao je Silajdžić. Ukazao je na je na potrebu postojanja pluralne scene u tumačenjima, u kojoj se daju različiti odgovori i u kojoj se dileme usložnjavaju. „To je jako zanimljiva pojava i nažalost ona se adekvatno ne prati. Svi se interpretativni pravci u Bosni pozivaju na tradiciju. To govori koliko je tradicija važna“, ocijenio je Silajdžić dodavši kako je pluralizam mišljenja potpuno prirodan u naravi islama. „On može biti blagoslov za jednu zajednicu, ali može biti i kamen spoticanja, zavisno kako se na pluralizam mišljenja gleda“, rekao je.
Prema njegovom mišljenju bilo bi dobro, da s vremena na vrijeme, svako od nas naše vjersko uvjerenje, vjersko gledanje na svijet, sučeli sa snagom argumenata. Definirajući značenje tradicije upotrijebio je epistemološke metode, u kojoj mjeri se sadržaji Suneta i Hadisa svakodnevno reperkutiraju na život muslimana. „Mi smo stvorenja koja trebaju obožavati dragoga Boga, koja su stvorena sa sasvim preciznom i određenom zadaćom, a to znači usmjeravati povijesne tokove u skladu sa Allahovom voljom. Moramo činiti sve da usmjeravamo pozitivne tokove“, prokomentirao je Silajdžić.
Silajdžić