Škola islama za žene koju pokreće Medžlis islamske zajednice Mostar se organizuje sa ciljem da građankama Mostara ponudi obučavanje u vjeri islamu i ispravnom poimanju njenih propisa kroz predavanja, radionice i praktičnu primjenu. Ovaj projekat dolazi u sklopu ženskog aktivizma koji djeluje na području svih mufstijstava Rijaseta IZ-e u BiH.

U tom smislu glavni imam prof. Suljo ef. Cikotić je u četvrtak 05.11.2015.god. organizovao treći sastanak sa koordinatoricom ženskog aktivizma za područje Muftijstva mostarskog prof. Ramizom Kafadar i predavačima u Školi, na kojem su usaglašeni detalji i važna pitanja vezana za izvođenje nastave.

Škola će biti organizovana na četiri lokacije i to:

  1. Prostorije vakufa Darul-ilm kod džamije Bosanski mudžahid u Sjevernom logoru – predavač hafiza Indira Tulek,
  2. Prostorijama mekteba „ Vrelo znanja“ u dvorištu Šarića džamije – predavač prof. Ramiza Kafadar,
  3. U mektebu Sultan Sulejmanove džamije u Blagaju – predavač mualima Fatima Puce,
  4. Bijela džamija Vrapčići – predavač prof. Selvedina Šehić.

Nastavni plan „ŠKOLE​ ISLAMA​ ZA ŽENE“ bit će realizovan kroz dva dijela:

1. Riznice imana

Kroz ovaj dio polaznice Škole islama moći će steći znanja o lijepom ponašanju, vrlinama vjernika, bogobojaznosti, ljepotama vjere, odnosno obuhvatit će sve segmente imana koje je i Poslanik s.a.v.s. preporučivao kroz principe naše vjere.

2. Islamski propisi

Ogranak škole islama kroz dio Islamski propisi ponudit će polaznicama praktično podučavanje vjeri, odnosno praktičnu primjenu propisa islama. U ovom dijelu posebna pažnja će se posvetiti obredima poput čistoće, namaza, posta i drugih pitanja koje je potrebno razjasniti sa aspekta vjere.

Cilj škole islama je da kroz teoretski i još više praktični dio izgraditi svijest polaznika i upozna ih sa ljepotama islama i ispravnim poimanjem njenih propisa i obreda.

Program će se realizirati jedanput sedmično, radnim danima u večernjim satima.

Prema mnogobrojnim online i printanim prijavama koje su stigle na adresu Medžlisa može se jasno zaključiti da vlada veliko interesovanje za ovaj novi Medžlisov projekat.