„El-Kalem“, izdavačka kuća Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ovih dana je počela sa distribucijom ovogodišnjeg Takvima. Džematlije svoj primjerak, po simboličnoj cijeni od 6 KM, mogu kupiti u Medžlisu IZ-e Mostar ili potražiti kod svojih džematskih imama. Takvim je najstariji godišnjak kod Bošnjaka koji u kontinuitetu izlazi u Bosni i Hercegovini. Prvi put je štampan 1932.godine i od tada, kako to ističe urednik ovogodišnjeg Takvima, Mustafa Prljača, prošao je različite faze od „hoda po dlaci do blistavih uzleta i rezultata“. Uređivačka orijentacija Takvima oduvijek je bila i ostala da tretira najbitnije teme, presudne za očuvanje moralnih, nacionalnih, kulturnih i znanstvenih vrijednosti. Za Takvim su pisali najistaknutiji bosansko-hercegovački alimi i intelektualci.

U rubrikama: Kur’anske teme, Vjera i život, Politika i društvo, Islam i Evropa, Kultura i tradicija, Genocid, Čovjek i zemlja ove godine obljavljeni su sljedeći radovi:
KUR’ANSKO AFIRMIRANJE KONTEKSTUALIZACIJE I PROCESUALNOSTI(Esad Duraković), SURA El-KĀRI‘A: IZNENADNI UDAR (Almir Fatić), VODA U KUR’ANU: KONTEKSTI I VRSTE (Hazim Fazlić), VJERA USTRAJNOSTI (Nedžad Grabus), ZNANJE I VJEROVANJE U ISLAMU (Samedin Kadić), SVIJET ŽENA U POSLANIKOVOM, A.S., ŽIVOTU (Zehra Alispahić), ŠERIJATSKOPRAVNA PITANJA O LJEKARSKOM UVJERENJU I BOLOVANJU (Senad Ćeman), IREVERZIBILNOST ČOVJEKOVA ČINJENJA U PRIRODI (Enes Karić), ISLAMOFOBIJA I “GRAĐANSKI” I “ETNIČKI” NACIONALIZMI (Ivan Ejub Kostić), ISLAMSKI KODEKS ODIJEVANJA U NJEMAČKOM ZAKONODAVSTVU (Bilal Hodžić), OLOVSKO DOVIŠTE (Aladin Husić), HILMI-EF. ŠARIĆ I NJEGOV AFATI LISAN (Ferid Dautović), MEMORIJALIZACIJA GENOCIDA (Nedim Jahić), POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA I HRANA (Muhamed Brka), PRINCIP HALALA I HARAMA U HISTORIJSKOM KONTEKSTU I NAZIVLJE LEGITIMNIH I PROHIBITIVNIH SISTEMA U ISLAMU (Mirsad Arnautalić)

Na kraju Takvima objavljen je i kalendar za 2021, odnosno 1442/43 hidžretsku godinu sa precizno označenim namaskim vremenima i datumima mubareka dana i večeri.