Medžlis Islamske zajednice Mostar i  Info servis za mlade nastavljaju sa ciklusom predavanja o ajetima koji počinju riječima“ O, vjernici“. Predavanja se održavaju svakog petka u džamiji na Musali nakon jacije namaza.

U mjesecu februaru vazit će:

  1. Dino ef. Maksumić – 01.02.2019.
  2. Salem ef. Dedović, Muftija mostarski – 08. 02. 2019.

Kenan ef. Ovčina, prof. – 15.02.2019.

hafiz Aid ef. Tulek, prof. – 22.02.2019.