Danas je u vakufskom Studentskom hotelu Mostar održan 2. redovni sastanak imama. Na početku sastanka je glavni imam mostarskog Medžlisa mr. Dino ef. Maksumić dao uputstvo i smjernice imamima u vezi tematiziranja hutbe. Tom prilikom je naglasio da je hutba ta koja treba pored teološko-odgojne upute i nadahnuća vjernicima izvijestiti ih o aktuelnim trendovima i pitanjima u Islamskoj zajednici, i društvu općenito.

Nakon toga su četvorica imama prezentovala dijelove knjige „Imam“ autora profesora Džemala Salihspahića, koja na jedinstven i sveobuhvatan način govori o imamskoj misiji i odgovornosti. Imami izlagači su bili Jusuf ef. Kafadar, mr. Enes ef. Hujdur, Muhjudin ef. Bećoja i Mustafa ef. Jelovac koji su na vrlo vješt način prezentovali dijelove knjige koji govore o govorništvu, odnosa imama prema vremenu u kojem živi, te o moralnim i duhovnim karakteristikama koje bi ga trebale krasiti.

Nakon toga se diskutovalo o članarini u Udruženju ilmijje, gdje je usaglašen metod redovnog prikupljanja članarine, budućim seminarima i stručnim usavršavanjima, kao i ostalim tekućim pitanjima.