Na Ahiret preselio mostarski vakif dr. Tantawi

582

U subotu, 16. džumadel-ula 1433/7.4.2012.godine na ahiret je preselio mostarski vakif, dr. Mahmud Tantawi.
Dr. Tantawi je rođen 1940. godine u Egiptu.

Nakon mature odlazi u Beč / Austrija, gdje se upisuje na medicinski fakultet. Studij medicine nastavlja i završava u Liberku (Lueberck) Njemačka. Za vrijeme specijalizacije iz oblasti hirurgije radio je na raznim velikim klinikama u Njemačkoj sve do 1978. godine kada je otvorio vlastitu hiruršku ordinaciju i privatnu kliniku.

Svoj rad na humanitarnom polju počeo je 1992. godine početkom agresije na našu domovinu, kada je sa suprugom Barbarom osnovao udruženje ”Prijatelji Bosne i Hercegovine”. Ova organizacija je organizirala mnogobrojne transporte pomoći sa živežnim namirnicama i medikamentima za Bosnu i Hercegovinu. Uz to on i njegova supruga vode brigu o izbjeglicama iz BiH u Rijeci i Zagrebu.

U saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova pokrajine Šlezvig-Holštain (Schleswig-Holstien) za djecu izbjeglice osnovali su škole i medicinsku pomoć. Organizacija je dodatno posredovala u pronalaženju kumstva za djecu siročad. U Njemačkoj su se brinuli o bosanskim izbjeglicama, a i ranjene su dovodili na liječenje u Njemačku.

1993. godine dr. Tantawi je svoje glavno polje djelovanja premjestio u Mostar, gdje je 1995. godine osnovao i registrovao zadužbinu „Vakuf Darul-Ilm“.

Vakuf sačinjavaju:

1. Džamija „Bosanski mudžahidi“ sa pratećim prostorijama. Ona je trenutno najprostranija džamija u Mostaru. U pratećim prostorijama džamije nastavu je izvodila Karađoz-begova medresa sve do obnavljanja vlastitih prostora. Također u istim prostorima se odvijala nastava odsjeka za islamsku vjeronauku Univerziteta Džemal Bijedić.

2. Zgrada preko puta džamije u kojoj je smješten:
– stan za imama,
– apartman za vakifa (osnivača vakufa) i gostujuće profesore,
– 8 prostorija Centra za učenje kur’ana Mostar

– 3 sale za predavanja koje koristi Fakultet humanističkih nauka Mostar,
– 6 kabineta i
– garaža za službeno vozilo.

Pored gradnje džamije i pomenute zgrade dr. Tantawi je sa svojom suprugom organizirao niz drugih projekata od šireg društvenog značaja, kao što je:

– Organiziran odlazak na školovanje 40 učenica u Kairo u saradnji sa Fondacijom Ferid Hamis iz Egipta
– Organizirana posjeta uglednih profesora, koji su održavali predavanja u Mostaru i uspostavljali kontakte sa predstavnicima naših obrazovnih institucija,
– Obezbjeđuje stipendije za pojedine studente
– Pomaže pojedine porodice u teškom materijalnom stanju,
– Materijalno pomaže rad Medžlisa I Z Mostar
– Materijalno pomaže rad Dječije igraonice pri Medžlisu I Z Stolac
– Novčano pomagali rad pojedinih škola i Univerziteta u Mostaru 1994. godine
– Pomagali u opremanju pojedinih škola na širem području Hercegovine
– Kupovali stoku za izbjeglice u okviru 4 projekta od 1993 – 1995
– Kompjuterski i kursevi šivanja za žene 1993 – 1996
– Uredili i održavali još dva objekta u saradnji sa IZ kao Mesdžide (Vrapčići i Kostajnica) koje su koristili muhadžiri dok je za tim bila potreba
– Redovno darivanje prve bebe rođene u Novoj hidžretskoj godini u Mostaru

– Obezbjeđuju vrijedne nagrade za literarni konkurs u povodu Mevluda itd.

Mnogo bi prostora zauzelo, ako bismo nabrajali sve ono dobro što je uradio za kratko vrijeme ovaj humanista, vakif i dobrotvor u Mostaru i u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Dr. Tantawi sa svojom porodicom je živio u Njemačkoj, mnogo je vremena provodio i u rodnom Egiptu, a sebe je smatrao i Bosancem. Smrt ga je zatekla u rodnom mu Egiptu u Luksoru. Allahova volja je bila da tamo preseli i kaburski smiraj nađe pored svojih predaka u rodnoj Mehalli. Trajna sadaka je nešto što je rahmetli doktor izuzetno dobro razumio i proučio, te u stvarnost pretočio. Molim Allaha dž.š. da našeg vakifa svrsta u red onih čija su djela i nijjeti primljeni kod Gospodara svjetova, Kojem se vratio naš brat nakon dunjalučke misije, da ga nagradi za njegovo dobro i uvede u dženneti Firdevs sa poslanicima, šehidima i svim dobrim ljudima, te da njegovoj porodici, koja je uvijek bila dio svih njegovih hairli projekata, podari sabur u ovom teškom životnom iskušenju. Mostar i islamska zajednica će inšallah, čuvati uspomenu na ovog plemenitog čovjeka, kao i na sve druge vakife.

Šefik Čavčić