Predstavnici Ured za društvenu brigu Rijaseta IZ-e u BiH danas su u Mostaru održali radno konsultativni sastanak sa rukovodstvom ovog medžlisa o proširenju aktivnosti projekta „Pomoć starijim i iznemoglim osobama-kućna njega“. Realizacija ovog projekta, u eksperimentalnoj fazi, otpočela je prošle godine na području Medžlisa IZ-e Sarajevo i Medžlisa IZ-e Zenica. Radi se o projektu vaninstitucionalne zaštite osoba treće životne dobi kojima se pružaju različiti vidovi pomoći, kućna njega, pomoć u kući i ostalim životnim potrebama. Po završetku pilot faze i sumiranja rezultata rukovodstvo Ureda za društvenu brigu odlučilo je slične aktivnosti pokrenuti u Tuzli i Mostaru. Mr. Emina Bešlija stručni suradnik pri Uredu, prezentirajući rezultate i specifičnosti projekta, naglasila je da je u projektu, pored stručnog osoblja učestvavalo i niz drugih aktivista okupljenih oko Mreže mladih, Odjela za brak i porodicu, mjesnih imama i džematskih odbora.

„Drago nam je što je Ured za društvenu brigu Rijasta IZ-e u BiH prepoznao potencijal u Medžlisu IZ-e Mostar i da možemo biti dio ovog projekta“, kazao je glavni imam mr. Dino ef. Maksumić. Naglasio je kako su okviru svojih godišnjih planova preko svojih aktivista realizirali niz programa sličnog sadržaja. „Saradnjom sa Uredom za društvenu brigu sve to će se dići na jedan veći i organizovanijij nivo“, istakao je ef. Maksumić. On se zahvalio na ukazanom povjerenju i podršci koja im je pružena od strane Rijasetovog ureda iskazanu kroz sistematični stručnu elaboraciji i kroz konkretnu materijalnu pomoć. U realizaciju projekata, kako je kazao, pored aktivista i volontera medžlisovih sekcija bit će uključeni i mostarski imami i druge odgovorne osobe iz Medžlisa IZ-e Mostar.