Muftija Dedović: Želimo da manifestacija Dani mevluda i zikra bude prepoznata kao manifestacija od posebnog državnog značaja

772
Miz Mostar Aktivnost

Mostarski muftija Salem ef. Dedović danas je u svom uredu održao još jedna u nizu sastanaka posvećenih organizaciji manifestacije „Dani mevluda i zikra“ na kojem je razgovarao sa predstvanicima i rukovodiocima sektora društvenih djelatnosti iz gradske i kantonalne administracije. Učesnici sastanka saglasili su se da ovom događaju treba prići s puno više respekta i ozbiljnosti kako bi svi planirani programi postigli svoj primarni i željeni cilj. Tokom sastanka istaknuta je potreba uključivanja organizacija i pojedinaca koji djeluju na lokalnom nivou kako bi se stvorili preduslovi za uključivanje respektabilnih vjerskih, kulturnih, naučnih institucija s nivoa Federacije i države Bosne i Hercegovine.

Manifestacija Dani mevluda i zikra je, nakon Ajvatovice, najmasovnija i najznačajnija vjersko kulturna manifestacija muslimana Bosne i Hercegovine i stoga se s pravom smatra od ogromnog i posebnog značaja za cijelu društvenu zajednicu. „Ni jedna druga islamska manifestacija na području Hercegovine nema ovu masovnost i interse vjerničke populacije iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i u inostranstvu. Smatramo da ova manifestacija po svom kontinuitetu, naravi, dometima i obimu to zaslužuje.Tražićemo podršku od različitih struktura bh društva s ciljem da manifestacija bude unapređena i trajno osigurana. I prije i poslije centralnog događaja, tradicionalnog mevluda i zikra na vrelu Bune, manifestacija će imat niz kvalitetnih programskih sadržaja. Cilj nam je da njenu važnost dignemno na nivo od posebnog državnog značaja i da kao takva bude prepoznata u našoj javnosti“, kazao nam je mostarski muftija Salem ef. Dedović.
Muftija je naglasio kako centralni program Mevluda i zikra nužno trebaju pratiti i programi koji će afirmirati bosansku kulturu, muslimansku baštinu, te islamsku naučnu misao s posebnim akcentom na istraživački rad.

Manifesatacija Mevluda i zikra jedan je od najstarijih organizovanih oblika okupljanja kod Bošnjaka u cjelokupnoj historiji s ciljem postizanja Božijeg zadovoljstva, izgradnje dobrih međuljudksih odnosa i razmjene pozitivnih civilizacijskih iskustava.