Medžlis Islamske zajednice Mostar i ove godine povodom obilježavanja Poslanikovog, a.s., rođenja u saradnji sa Pedagoškim zavodom Mostar i Fondacijom „Daru-l-ilm“ objavljuje poziv učenicima svih srednjih škola u gradu Mostaru i studentima Univerziteta, za izradu literarnih radova na temu: „Kad bi došao Poslaniče“.

Propozicije konkursa

– Na odabranu literarnu temu konkursa „Kad bi došao Poslaniče“
mogu se javiti učenici srednjih škola grada Mostara i studenti Univerziteta u Mostaru.
– Radovi se dostavljaju u elektronskoj formi na e-mail adresu: medzlismostar@gmail.com sa naznakom „za literarni konkurs“
– Otkucani i kovertirani radovi sa naznakom „za literarni konkurs“ mogu se dostaviti i lično, u Medžlis IZ-e Mostar na adresi Č. Miličevića br. 1
– Radovi trebaju biti rađeni u formi literarnog rada
– Radovi trebaju biti potpisani, uz navođenje razreda srednje škole ili godine studija, te kontakt telefona
– Najbolji radovi biće nagrađeni novčanim nagradama:
I nagrada 200 KM
II nagrada 150 KM
III nagrada 100 KM
– Konkurs je otvoren do petka, 23. oktobra 2020. godine.

– Pobjednici konkursa će biti lično kontaktirani.