Miz Mostar Predavanja

U nedjelju, 15.11.2015.god., nakon jacije – namaza, u Bijeloj džamiji u Vrapčićima, prof. dr. hafiz Halil ef. Mehtić, je održao predavanje na temu „Kako sačuvati blagodat vjerovanja“. Ovo je drugo predavanje u ciklusu mjesečnih predavanja u ovoj džamiji koje ima za cilj okupljanje džematlija u ugodnom ambijentu te proširivanje njihova znanja o uzvišenoj nam Vjeri.

Miz Mostar Predavanja

Nakon klanjanja jacije – namaza, prisutne je poselamio i zaželio dobrodošlicu džematski imam, Kenan ef. Ovčina, uz dove Allahu Uzvišenom da skup koji je došao s ciljem proširivanja svog znanja i spominjanja Allaha dž.š., obaspe svojom milošću i svojim oprostom. Nakon toga je džematu predstavio dio iz hafizove obimne biografije.
Hafiz Mehtić je svoje predavanje počeo zahvalom na blagodati vjere i ukazao na njenu važnost te besmisao života bez istinskog i ispravnog vjerovanja: „Bez imana sve je bez smisla. Čemu život i zdravlje ako nije u imanu? Čemu žena i djeca ako nisu u imanu? Čemu kapital i sva dobra ovoga svijeta ako čovjek nije u imanu? na kraju, čemu vjera s kojom Allah Uzvišeni nije zadovoljan?“. Također je istakao da je iman i uputa ono čime nas je Allah, dž.š., odlikovao nad ostalim stvorenjima. Spomenuo je Poslanikovu, s.a.v.s., dovu koju je najčešće učio: „O Allahu, Ti koji okrećeš i prevrćeš ljudska srca, molim Te da učvrstiš moje srce u Tvome dinu.“

U kontekstu opasnosti po naš iman, hafiz je spomenuo hadis Poslanika, s.a.v.s., i opsežno ga prokomentarisao: „Zaista je svaki mu’min izložen pet opasnosti: drugi mu’min mu svojom zavidnošću nastoji napakostiti i oslabiti njegov iman, munafik ga mrzi (ako mrziš vjernika, upao si u vode munafikluka – H.M.), nevjernik se bori protiv njega, šejtan stalno nastoji da ga skrene s pravog puta, a strasti ga navode da ih slijedi.“

Molimo Allaha, dž.š., da konstantno proširivamo svoje vjersko znanje kako bi manje bili podložni iskrivljenom shvatanju stvarnosti te da nas učvrsti na pravom putu.
Prof.dr.hfz. Halil ef. Mehtić je rođen 1953. god. u Donjem Vakufu. Završio je Gazi Husrev – begovu medresu i Islamski teološki fakultet u Sarajevu. Magistrirao je 1999. god. u Pakistanu na Univerzitetu za islamske studije. Doktorirao je na najstarijem islamskom univerzitetu, Ez – Zejtuna u Tunisu, na temu: „Mehmed ef. Handžić i njegov doprinos tefsirskoj znanosti“. Radio je kao imam, hatib i muallim u mnogim džematima. Bio je predsjednik Ilmijje u dva mandata. U periodu 1993 – 1997. je obavljao dužnost zeničkog muftije. Objavio je 9 knjiga, te mnogo naučnih radova, recenzija i prevoda. Jedini je bosanskohercegovački hafiz koji je Kur’an naučio u zatvoru. Prvi je Bošnjak koji je snimio kompletan Kur’an na kasete i CD. Jedan je od osnivača 7. muslimanske brigade i Islamske pedagoške akademije u Zenici.

Kenan ef. Ovčina, džematski imam