Dan ašure obilježen u Karađoz-begovoj medresi

766
Miz Mostar Aktivnost

Karađoz-begova medresa u holu svoje škole u petak večer Dan ašure obilježila je u saradnji sa Pedagoškim zavodom Mostaru. U posljednjih nekoliko godina, po prvi put jedna državna institucija uzela je učešća u organizaciji datuma iz istorije islama nastojeći afirmirati značaj obilježavanja ovog događaja, koji je oslonjen na islamsko vjersko učenje, a koji je u isto vrijeme, tokom minulih vremena, bio nezaobilazan u bosanskoj kulturi življenja.

Miz Mostar Aktivnost

Direktorica Pedagoškog zavoda Sabaheta Bijedić istakla je kako je o ovom vjerskom običaju vrlo važno govoriti zbog sve češćih pojava različitih tumačenja koja unose svojevrsnu zabunu kod mlađih populacije te kako je veoma važno obnoviti onaj suptilni odnos prema ovom datumu koji je njegovan u našim kućama, džamijama i tekijama. „Ovi nam događaji mogu biti inspiracija u svakodnevnom životu na intelektualnom i moralnom području. Informacije koje smo večeras čuli nas potiču da svaki dan učinimo nešto bolje i korisnije“, zaključila je prof. Bijedić.

Miz Mostar Aktivnost

O važnosti i značaju ašure s aspekta islamskog učenja, te o historijskim tokovima vezanim za ovaj datum govorio je dirketor Karađoz-begove medrese hafiz Aid ef. Tulek. Učenicima i posjetiocima svečanog programa skrenuo je pažnju na stajališta učenjaka hanefijskog mesheba i na razlike u pristupu u odnosu na poimanja sljedbenika drugih pravnih škola.

Miz Mostar Aktivnost

Svojevrsnu analizu kur’anskog kazivanja o Nuhu a.s., za kojeg islamska tradicija smatra da je spašen i on i njegov narod u ovom danu, stigavši na brdo Džudijj prezentirao je dr. Ahmed ef. Husić savjetnik za vjeronauku pri Pedagoškom zavodu Mostar. Dr. Husić je pripovijest o Nuhu a.s. tematizirao govoreći općenito o poslanstvu, o Nuhovoj poslaničkoj zadaći, o stavu glavešina Nuhova naroda prema objavi, o reakcijama Nuha a.s. na njihovo ponašanje, o Božijem odgovoru na Nuhovo ponašanje, o događajima nakon dove Nuha a.s., o stavu Nuha a.s. prema uvredama, o Božijoj zapovijedi za potop, o ukrcavanje u lađu, o polasku i plovidbi, o govoru prilikom polaska, o usidravanju i iskrcavanju, te na koncu i o profilu lađe Nuha a.s. U svakoj od ovih tematskih cjelina dr. Husić je donio niz zaključaka korisnih za svakodnevni život i ponašanje vjernika.

U kulturno-zabavnom dijelu programu, kojem su pored učenika i profesora Medrese prisustvovali i imami Medžlisa IZ Mostar, učešća je uzeo i hor Krađoz-begove medrese.