Centralna mevludska svečanost u povodu obilježavanja 12 rebiu-l-evvela, datuma rođenje posljednjeg Božijeg Poslanika Muhameda a.s. za područje Medžlisa Islamske zajednice (IZ) Mostar upriličena je sinoć u džematu Kočine-Masline. Mevludski program su proučili mostarski imami a prigodnim vazu-nasihatom okupljenim vjernicima obratio se glavni imam mr. Dino ef. Maksumić.

Tokom govora izdvojio je nekoliko hadisa kojim je vejrsko-prosvjetna služba Medžlisa bila inspirisana za koncipiranje sadržaja ovogodišnje rebiu-l-evvelske manifestacije „Uzor si mi, Poslaniče“. Među njima citirao je hadise o poštivanju starijih, ukazivanju milosti prema mlađima i o traženju znanja tokom čitavog života. U tom kontekstu raspisali su konkurs literarnih radova za učenike srednjih škola i studente o temi „Božiji Poslniče, volimo te u našoj Bosni i u našem divnom i krasnom Mostaru“. Naglasio je kako je pristigao veliki broj radova koje će komisija pregledati narednih dana. „Htjeli smo da naša omladina piše o Poslaniku kako bi prepoznali obavezu da poštuju starije i da budu milostivi prema svojim vršnjacima“, kazao je ef. Maksumić.

Po prvi put ove godine mevlud će biti proučen i u Vakufskom kompleksu u Podveležju za korisnike usluga Centra za stare osobe. „Oko tog kompleksa bilo je različitih komentara. U njemu je napravljen Centar za stare osobe za one ljude kojima je potrebna pomoć, a njihove porodice, zbog obaveza, nisu u stanju da izvrše svoj farz-i-ajn, odnosno nemaju priliku da stalno brinu o svojim roditeljima tako da imaju mogućnost da nama prepuste izvršavanje tog farz-i-ajna. Svi ljudi koji su došli u taj Centar rekli su nam da je to nešto fantastično i fascinirajuće“, istakao je ef. Maksumić. Potom je pojasnio i prokomentirao organizaciju čitanja Sire u Šarića džamiji svakog petka nakon jacije namaza.

Kao poseban sadržaj ove godine, ef. Maksumić je izdvojio akciju prikupljanja knjiga i knjižnog fonda za potrebe Karađaz-begove biblioteke u Mostaru. „Doniranjem knjige i njihovim korištenjem provest ćemo Poslanikov sunet o učenju i traženju znanja. Vaš poklon knjiga bit će trajna sadaka i trajni vakuf koji će vam biti jedna od ahiretskih nagrada“, kazao je ef. Maksumić. Na kraju je pojasnio i propozicije kviza o poznavanju biografije Muhameda.a.s. kojeg će organizirati Info-servis za mlade Medžlisa IZ-e Mostar.
Kočine Masline