Centar za učenje Kur’ana dobio vrijednu donaciju

1279
Miz Mostar CUK

Sredinom sedmice Humanitarna organizacija Waqf iz Sarajeva Centru za učenje Kur’ana u Mostaru uručila je vrijednu donaciju katarske organizacije Eid Charity. U sklopu ovog projekta Centar za učenje Kur’ana dobio je vrijednu informatičku opremu i namještaj koji im je nedostajao. „Zahvaljujemo se donatorima iz Qatara i našim prijateljima iz Sarajeva, direktoru Ismiru Karagi na podršci i pomoći u radu našeg Centra. Donirana oprema nije značajna samo za Centar za učenje Kur’ana već i za cijeli Medžlis IZ Mostar, jer ćemo na taj način unaprijediti sam proces odvijanja nastave“, kazao je mr. Dino ef. Maksumić rukovodilac Centra za učenje Kur’ana.

Miz Mostar CUK

Rad Centra je oslonjen na infrastrukturu Islamske zajednice u Mostaru i na donacije srodnih organizacija iz svijeta. Centar za učenje Kur’ana su u decembru 2011. godina osnovali Mostarsko muftijstvo, Karađoz-begova medresa i Medžlis IZ Mostar s ciljem oživljavanja tradicije učenja hifza. Do sad je kroz Centar prošlo nekoliko stotina polaznika koji su naučili kur’ansko pismo i tedžvidska pravila. Mnogi od njih su pohađali različite stepene ovog kursa. Veliki broj polaznika odlučio se za učenje Kur’ana napamet. U novom ciklusu 2015. god. nastavu Centra pohađa preko 200 polaznika različitih uzrasta podijeljenih u 16 grupa. Nastavu izvode tri hafiza i pet predavača u šest učionica u sklopu vakufa Daru-l-ilma u Sjevernom logoru. Shodno nivou stečenog znanja polaznici su razvrstani u rodne i starosne grupe.

Donacija katarske organizacije Eid Charity je realizirana posredstvom holandske humanitarne organizacije Waqf Stichting Waqf na osnovu saglasnoti Federalnog ministarstva za izbjeglice i raseljena lica.