Bajram namaz na području Medžlisa IZ-e Mostar klanjat će se u nedjelju, 25. juni 2017. godine u 22 džamata i u 41 džamiji.
Centralna svečanost klanjanja bajram-namaza održat će se na musalli pored džamije “Bosanski mudžahidi” u sjevernom logoru

Sabah-namaz klanjatr će se u 4 sata i 30 min.
Bajram-namaz klanjat će se u 5 sati i 44 min.

Drugi dan Bajrama, ponedjeljak, 26. juni 2017. Godine, obilježava se se kao DAN ŠEHIDA –
Centralni program povodom obilježavanja Dana šehida na Mostarskim Šehitlucim bit će organiziran u 9:00 sati.
Bajram-namaz u džematima Medžlisa I.Z. Mostar i Nevesinje

1. Džemat Brankovac
• Karađoz-begova džamija
• Vučjakovića džamija
• Ćejvan-Ćehajina džamija

2. Džemat Musalla-Carina
• Ćose Jahja hodžina džamija
• Tere Jahje džamija

3. Džemat Balinovac – Podhum
• Derviš – paše Bajezidagića džamija
• Baba – Beširova džamija
• Hadži Ali – bega Lafe džamija
• Mesdžid na Kozici

4. Džemat Cernica -Ričina
• Lakišića džamija
• Hadži Memije Cernice džamija
• Kazneno – popravni zavod

5. Džemat Donja Mahala
• Malonogometno igralište kod Jahja Esfelovog mesdžida
• Nezir – agina džamija

6. Džemat Luka
• Ibrahim – age Šarića džamija
• Egipatsko selo

7. Džemat Zalik
• Malonogometno igralište USRC “Mithad Hujdur Hujka”

8. Džemat Vrapčići
• Vrapčići – džamija

9. Džemat Kutilivač
• Livač – džamija

10. Džemat Potoci
• Karađoz-begova džamija
• Zijemlje – mesdžid

11. Džemat Podgorani-Humi-Prigrađani
• Podgorani – džamija
• Humi – džamija
• Prigrađani – džamija

12. Džemat Donja Drežnica
• Donja Drežnica – džamija

13. Džemat Gornja Drežnica
• Bunčići – džamija

14. Džemat Opine
• Opine – džamija

15. Džemat Kočine – Masline
• Kočine – džamija

16. Džemat Gnojnice
• Gnojnice – džamija

17. Džemat Dračevice
• Dračevice – džamija

18. Džemat Blagaj i džemat Kosor-Malo Polje
• Careva džamija

19. Džemat Gubavica – Pijesci
• Gubavica – džamija
• Pijesci – džamija
• Ali – paše Rizvanbegovića džamija

20. Džemat Jasenica
• Berićet džamija

21. Džemat Podvelež
• Podvelež – džamija

22. Džemat Kružanj
• Kružanj – džamija
• Kokorina – džamija
• Bakračuša – džamija u 6:30 sati
• Žulja – džamija u 6:30 sati
• Rabina – džamija u 6:30 sati

Medžlis I.Z. Nevesinje
• Careva džamija u 7:00 sati
• Kljuna u 7:00 sati
• Odžak u 7:00 sati
• Sopilja u 7:00 sati
• Donja Bijenja u 7:00 sati
• Kruševljani u 7:00 sati

CENTRALNA SVEČANOST KLANJANJA BAJRAM-NAMAZA:
MUSALLA PORED DŽAMIJE “BOSANSKI MUDŽAHIDI”

Bajram šerif mubarek olsun