Miz Mostar Predavanja

U petak 18.03.2016. poslije jacije namaza, pomoćnik glavnog imama Medžlisa Mostar, mr. Dino ef. Maksumić, je održao predavanje na temu „Prijatelj i neprijatelj“. Okosnica predavanja su bila kur’ansko hadiska kazivanja o prijateljstvu i neprijateljstvu, dobrom i lošem društvu, lijepom i lošem moralu. Vaiz je izmeđuostalog podsjetio na kur’anske ajete iz sure Saaffat u kojima se navodi da će se prijatelji na budućem svijetu jedni za druge raspitivati, ali da prijateljstvo bazirano isključivo na pokornosti Allahu i praktikovanju islama na dunjaluku nastavlja svoj kontinuitet u blagodatima dženneta.

I oni će jedan s drugim razgovarati, i jedan od njih će reći: “Imao sam prijatelja jednoga koji je govorio: ’Zar i ti vjeruješ da ćemo, kada poumiremo i zemlja i kosti postanemo, doista, račun polagati?’” “Hoćete li pogledati?” I oni će pogledati, i toga usred Džehennema ugledati. “Allaha mi”, – reći će – “zamalo me nisi upropastio; da nije bilo milosti Gospodara moga, i ja bih se sada mučio.” “A mi, je l’ de, više nećemo umirati?-jednom smo umrli – više nećemo biti mučeni, to će, zaista, uspjeh veliki biti!” Za ovako nešto neka se trude trudbenici!

Roditelji i njihova djeca, pored prirodne krve veze, trebaju i moraju jedni drugima biti najbolji prisni prijatelji jer će se tako očuvati zdrava veza doživotnog porodičnog povjerenja među roditeljima i njihovim potomcima- istakao je predavač.

Također je naglasio da svakodnevna prisna prijateljstva trebaju biti utemeljena na islamskim principima, bogobojaznosti i predanosti Uzvišenom Allahu kako se ta ista prijateljstva na budućem svijetu ne bi preobrazila u neprijateljstva na što se upozorava u suri Zuhruf:

„Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prisni prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili“

Predavač je govorio o lijepoj, moralnoj i primjernoj prijateljskoj vezi te u tom kontekstu naveo kazivanje o melecima zaduženim da traže druženja i sijela na kojima se zikir čini – Uzvišeni Allah veliča i hvali, te da se učesnicima tih ibadeta opraštaju grijesi makar među njim bila osoba koja nije došla radi ibadeta i zikra, što će potvrditi mudre narodne izreke „skim si takav si ili skim te viđaju stim te pišu“ – kazao je Dino ef.