Teravih namaz u 66 džamije i mesdžida

899
Miz Mostar Aktivnosti

Prema iskazanim zahjtevima džemata i prema utvrđenom planu Medžlisa Islamske zajednice Mostar teravih namazi na području ovog Medžlisa obavljat će se u 24 džemata i 64 džamije i mesdžida

Džemat Brankovac:
1. Karađoz-begova džamija
2. Vučjakovića džamija
3. Ćejvan Ćehajina džamija
4. Koski Mehmed pašina džamija

Džemat Musala- Carina:
1. Ćose Jahja hodžina
2. Tere Jahja džamija

Džemat Balinovac- Podhum
1. Derviš-paše Bajezidagića
2. Baba Beširova
3. Hadži Ali-bega Lafe
4. Mesdžid Kozice
5. Mesdžid Raštani

Džemat Cernica- Ričina
1. Lakišića džamija
2. Hadži Memije Cernice
3. Kazneno-popravni zavod

Džemat Donja Mahala
1. Sevri hadži Hasanova džamija
2. Nezir-agina džamija
3. Jahja Esfelov mesdžid

Džemat Luka
1. Ibrahim-age Šarića džamija
2. Egipatsko selo

Džemat Zalik
1. Džamija Bosanskih mudžahida
2. Atomsko sklonište

Džemat Vrapčići
1. Džamija Vrapčići

Džemat Kutilivač
1. Džamija Livač

Džemat Potoci
1. Džamija Karađozbegova u Potocima
2. Džamija Lišani

Džemat Podgorani-Humi-Prigrađani
1. Podgorani-džmija
2. Humi-džamija
3. Prigrađani džamija

Džemat Donja Drežnica
1. Džamija Donja Drežnica

Džemat Gornja Drežnica
1. Džamija Gornja Drežnica
2. Mesdžid Draga
3. Mesdžid Lisičine
4. Mesdžid Striževo

Džemat Opine
1. Džamija Opine
Džemat Kočine-Masline
1. Džamija Kočine
Džemat Gnojnice
1. Džamija Gnojnice
Džemat Dračevice
1. Džamija Dračevice

Džemat Blagaj
1.Sultan Sulejmanova džamija
2. Pograđe džamija
3. Lehina džamija
4. Donji Vranjevići – mesdžid
5. Svačići –mesdžid

Džemat Kosor – Malo polje
1. Malo polje džamija
2. Kosor džamija

Džemat Gubavica – Pijesci
1. Gubavica džamija
2. Pijesci džamija
3. Ali paše Rizvanbegovića džamija na Buni
4. Hodbina mesdžid

Džemat Jasenica
1. Berićet džamija

Džemat Podveležje
1. Džamija u Podveležju
2. Kričanje mesdžid
3. Dobrč mesdžid
4. Šipovac mesdžid
5. Do mesdžid
6. Polje mesdžid

Džemat Kružanj
1. Džamija Donji Kružanj
2. Džamija Kokorina
3. Džamija Žulja
4. Džamija Rabina

Džamat Nevesinje
1. Džamija Kljuna
2. Džamija Presjeka
3. Džamija Sopilja
4. Džamija Borovčići
5. Džamija Kruševljani
6. Džamija Donja Bijenja
7. Mesdžid Hrušta
8. Gornja Bijenja
9. Mesdžid Postoljani