Skupština Medžlisa IZ-e Mostar na sjednici održanoj u subotu 17. 2. 2018.g. jednoglasno je usvojila izvještaj o poslovanju Izvršnog odbora u 2017.god. i plan rada za 2018.god. Izvještaj o radu vjersko prosvjetne služne obrazložio je v.d. glavnog imama mr. Dino ef. Maksumić, a predsjednik Izvršnog odbora Ramiz Jelovac finansijsko poslovanje.
Ef. Maksumić je podsjetio na uloženi trud i zalaganje za funkcioniranje džemata i organizaciji mektepske nastave. Ukazao je i na važnost rada i djelovanja sekcija koje djeluju pri Medžlisu IZ-e kao što su Info-servis za mlade, K.E.C. „Sehara“, Škola islama za žene i ženski aktivizam, hor El-Kamer, karate sekcija za polaznike mektepske nastave o čemu su precizniji izvještaji objavljeni u Godišnjaku Medžlisa IZ-e za 2017.god. Zahvalio se iskreno članovima Izvršnog odbora na razumijevanju i podršci koju pružaju vjerskog-prosvjetnoj službi. „Možemo kazati da Medžlis dostatno pokriva sve sfere vjerskog života koje su potrebne svim uzrastima i profilima muslimana ovoga prostora, međutim poslova, obaveza i izazova ima mnogo. Mi ćemo kao i do sada raditi zajedno sa našim džematlijama, članovima Izvršnog odbora, članovima Skupštine sa svim ljudima najbolje što znamo“, kazao je ef. Maksumić.
Pojašnjavajući izvještaj o poslovanju predsjednik Jelovac je kazao da je Izvršni odbor u protekloj godini u potpunosti realizirao obaveze kojim ga je zadužila Skupština na prošloj sjednici. Konstatirao je da je Medžlis IZ-e Mostar u izvještajnoj godini dobio priznanje od Vakufske direkcije za doprinos očuvanju i revitalizaciji vakufske imovine te da je u svoje poslovanje uveo ISO- standarde što na svojevrstan način daje okvir budućeg poslovanja Medžlisa IZ-e; zadržati postignuti nivo poslovanja i poštivanje propisanih procedura i normi. „U finansijskom smisli poslovanja Medžlis je u potpunosti ispunio svoje obaveze i ono je stabilno. Možemo biti zadovoljni sa rezultatima ostvarenim u 2017.god “, rekao je Jelovac. Govoreći o planu rada u 2018.god. kazao je da je plan baziran na realnim osnovama i na osnovu prvih pokazatelja istakao je da će poslovanje biti uspješno kao i ranijih godina. Akcentirao je važnost predviđanja i formiranja fonda za održavanje i popravku vakufskih objekata, o čemu će na svojim sjednicama raspravljati Izvršni odbor Medžlisa. Plan rada Medžlisa preciziran je osnovnim dnevnim redom, kojeg je moguće zavisno od potrebe i proširiti. Predsjednik je upoznao članove Skupštine sa idejom o osnivanju i pozicioniranju odjeljenja Muzeja IZ-e i Instituta za proučavanje i istraživanje islamske tradicije koji bi radili kao organizacione jedince Instituta Rijaseta IZ-e u BiH.
Ideju otvaranja Muzeja i odjeljenja Instituta podržao je i mostarski muftija mr. Salem ef. Dedović koji se na kraju radnog dijela obratio članovima Skupštini. On je ocijenio da je rad Medžlisa u proteklog godini bio sistematičan, sihroniziran, da su raznolike aktivnosti Medžlisa bile na zadovoljavajućem nivou i primijećene od strane džematlija. Čestitao je Medžlisu IZ-e na rezultatima postignutim u poslovanju vakufa. „Ti rezultati su reprezentativni za ovo vrijeme i našu generaciju i u tom smislu treba odati priznanje ljudima koji su vodili te projekte“, istakao je muftija. Apelirao je na članove Skupštine, članove Izvršnog odbor da rade na stvaranju još boljeg ambijenata za jačanje prije svega vjerske i nacionalne svijesti posebno na imame da se više uključe u proces naučno istraživačkog rada. Muftija je prokomentirao i činjenicu da je u javnom diskursu u protekloj godini bošnjački politički i nacionalni stav potpuno izostao. „Kao što je bio nijem u slučaju diskriminacije bošnjačke djece u kantonu 10. Jesmo li se i ovdje pomirili s tim da je tuđa javna riječ potpuno nadmoćna u svim segmentima? Nije dovoljno da samo muftija kaže svoj stav i da ostane na tome. Mi možemo govoriti o onome što je naša imamska misija, govoriti s mimbere, ali ono što je potpuni javni, kompletni bošnjački interes i pravac i drugi moraju sa svojih pozicija štitit i braniti“, poručio je muftija. Pozvao je imame da koriste okolnosti slobode koju uživaju i da se na temelju svog znanja, svog vjerskog ubjeđenja, intelektualnog promišljanja obraćaju džematima.
Skupština 2018