Odjel za brak i porodicu Medžlisa Islamske zajednice Mostar počinje sa novim ciklusom edukativnog programa“ Škola islama za žene“
Predavanja će se organizirati na sljedećim lokalitetima:

Vrapčići-prostorije mekteba
PONEDJELJAK, 1.11.2021.
POSLIJE JACiJA-NAMAZA

Kočine-prostorije mekteba
UTORAK, 2.11.2021.
POSLIJE AKŠAM-NAMAZA

Blagaj- prostorije Omladinskog kruga
UTORAK,2.11.2021.
POSLIJE AKŠAM-NAMAZA

Zalik-prostorije CUK-a
UTORAK, 2.11.2021.
POSLIJE JACIJA NEMAZA

Ričina džamija-Ahmed-age Lakišića
SRIJEDA, 3.11.2021.
POSLIJE AKŠAM NAMAZA

Potoci-prostorije mekteba
NEDJELJA, 7.11.2021.
POSLIJE JACIJA-NAMAZA