Početak nastave Centar za učenje Kur’ana u Mostaru planiran je je u ponedjeljak, 19.9.2022. godine u 18:00 sati.
Zainteresovani se mogu prijaviti kod mjesnog imama ili dolaskom u jedan od punktova u navedenom terminu.
Punktovi u kojima se realizuje nastava:
Zalik (prostorije Centra)
Brankovac (Karađoz-begov mekteb)
Luka-Šarića džamija (prostorije mekteba)
Opine (džamija u Opinama)
Potoci (Karađoz-begova džamija)
Kočine (džamija u Kočinama)
Vrapčići (prostorije mekteba)