U organizaciji Savjetovališta za brak i porodicu MIZ-e Mostar i Dječijeg vrtića Zemzem u petak, 24.05.2024. godine održana je interaktivna radionica pod nazivom “Roditeljstvo- podrška i izazov”, za roditelje djece koja pohađaju Dječiji vrtić Zemzem. Riječi selama i tople dobrodošlice uputila je ispred D.V. pedagogica Almira Smajkić, koja je ujedno predstavila rad Savjetovališta i roditeljima najavila saradnju za i ubuduće. Radionicu su vodile stručna savjetnica mr. psihologije Vedina Ajanović i MA geštalt psihoterapeut Merima Hafizović.

U toku radionice razgovaralo se o tome kako postaviti granice dvogodišnjacima, o pristupu prema djeci koja su hiperzenzitivna i šta to znači, kako se nostiti sa krivicom kao roditelj, tehnike uspostavljanja granica djeci koja imaju jaku volju, kako ne biti previše zaštitnički nastrojen roditelj…

“Kad se djeca rode ona su društvena, empatična i puna razumjevanja. Ove osobine nisu naučene, već su urođene. Ipak da bi djete razvilo ove osobine, potrebno je da djeca budu sa odraslima koji poštuju ono što je ljucko i društveno u čovjeku. Upotreba metoda, a to znači bilo koja metoda ne samo da je ne potrebna nego je i destruktivna, jer umanjuje položaj djeteta, svodeći ga na objekat u odnosu na one koji su mu najbliži i najdraži. Preporuka kliničkih psihologa i istraživača je da se promjeni odnos prema djeci, to jest da se odnos; subject-objekt promjeni u novi odnos; subject-subjekt.” Jasper Juul

Iz Savjetovališta su naveli da je cilj obilježavanja Međunarodnog dana porodice podsjećanje na vrijednost porodičnog života, kao najvažnijeg elementa socijalne solidarnosti i mirnog društva. U vremenu strahovitih promjena i poljuljanih vrijednosti, više nego ikada trebamo da govorimo o važnosti porodice ulozi roditelja, ljubavi i brizi koja je rezultat porodičnih veza. Najveći problem današnje porodice je otuđenost, njeno sužavanje i ograničavanje, gdje se nažalost pokušava porodica da svede na što manji broj onih koje zovemo svojima i kojima dozvoljavamo da budu dio našeg života, upravo iz tog razloga Savjetovalište za brak i porodicu MIZ-e Mostar je prepoznalo potrebu da se ovakve radionice održavaju za mlade roditelje koji sasvim sigurno mogu taj broblem da otklone i da dovedu do pozitivne promjene u društvu, prvenstveno uzimajući savjet vjere kao ideje vodilje za sve nas i koja će sve nas sasvim sigurno dovesti do cilja a to je sreća, zadovoljstvo, mirno i sigurno okruženje svakog člana porodice i društva u cjelini.