U sklopu obilježavanja mjeseca Mevluda, u džematu Zalik su organizirane različite aktivnosti. Moto programa je bio hadis Allahovog poslanika:“Najbolji među vama su oni koji su najkorisniji drugima“ i razvijanje ljubavi prema našem poslaniku Muhammedu a.s.

Polaznici mekteba Zalik u petak 8.11.2019/11.rebiul-evvela bili su posebno aktivni. Jedna grupa polaznika je posjetila one koji život na području našeg džemata i grada čine; ljepšim, lakšim i ugodnijim i odali im priznanje na njihovom trudu i pregalaštvu, te ih počastili halvom i prigodnim mevludskim darovima.

Prvo su posjetili i počastili osoblje koje revnosno radi u Narodnoj kuhinji i brine o ishrani onih koji su u socijalnoj potrebi. Posjetili su i počastili ljude koji održavaju čistoću u našem gradu, koji održavaju parkove i zelenilo u našeg grada, koji uređuju kružni tok na ulazu u naselje Zalik, osoblje koje brine o zdravlju našeg stanovništva u ambulanti Zalik, koji rade na izgradnji džamije u Gornjem Zaliku i automehaničara koji održava automobile.

Druga grupa polaznika je na štandu pored spomen česme u Zaliku prolaznike darivala mevludskom halvom i drugim poklonima, a treća grupa je to isto uradila pored džamije u Sjevernom Logoru. Svi su dijeli i prigodne štampane materijale koji podstiču na ljubav prema poslaniku Muhammedu a.s., međusobno potpomaganje i činjenje dobra u društvu.

U subotu 9.11.2019/12.rebiul-evvela 1441.godine su muallimi okupili sve polaznike mekteba, održali zajednički čas o životu Muhammeda a.s. i porukama koje mladi mogu uzeti iz njegovog života. Nakon toga je upriličeno mevludsko darivanje svih 230 upisanih polaznika mekteba Zalik.

U utorak 19.11.2019.godine, imam džemata je posjetio sva tri vrtića u Zaliku Zemzem, Zvjezdica i Sunčani Most. Tom prilikom je razgovarao sa djecom o Poslaniku Muhammedu a.s.,a podijeljeni su i slatkiši i voće svoj prisutnoj djeci u vrtićima. Molim Allaha dž.š. da Muhammed a.s. bude uzor i nama i našoj djeci u sretnoj budućnosti u našoj domovini.
Mevlud u dzeamtu Zalik