U povodu mubarek noći Lejletul-Berat večeras će iza jacije u džamiji Ahmed-aga Lakišića na Ričini biti organiziran prigodan program. U programu je planirano učenje Kur’ana, zikir i salavati na Poslanika Muhammeda alejhi selam, zajedničko klanjanje nafile namaza (salatu tevbe i salatu hadždže) i vazu-nasihat mr. Enesa ef. Hujdura.