Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara (“Gradski službeni glasnik Grada Mostara”, broj 4/04) i Izmjene Statuta Grada Mostara (“Službeni glasnik Grada Mostara” broj:08/09 i 15/10), gradonačelnik Grada Mostara objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje kućica za izlaganje, prodaju i prezentaciju proizvoda za vrijeme trajanja manifestacije ‘Ramazan u Mostaru 2023’.

Prijavne obrasce možete preuzeti na linku

https://www.mostar.ba/javni-poziv-za-iskazivanje-interesa-za-koristenje-kucica-za-izlaganje-prodaju-i-prezentaciju-proizvoda-za-vrijeme-trajanja-manifestacije-ramazan-u-mostaru-2023/