Medžlis Islamske zajednice Mostar sinoć je u Studentskom hotelu organizirao zajednički iftar za vakife i članove džematskih odbora. Iftar je organiziran u znak pažnje i zahvalnosti za njihovo nesebično pregalaštvo koje kontinuirano ulažu u poboljšanje uslova rada Medžlisa i njegove infrastrukture. „Mi znamo da svako ko čini dobra djela to čini u ime Allaha i da za to ne traži nikakvu protuuslugu od ljudi, ipak smo osjećali svojom obavezom na ovakav način ukazati vam poštovanje što ste sve ove godine uz nas“, kazao je glavni imam mr. Dino ef. Maksumić istaknuvši kako je od velike važnosti svaki vid podrške pa makar ona bila i retoričke prirode.

Zajednički iftar bila je prilika za kratku rekapitulaciju ostvarenih rezultata kako na polju vjersko-prosvjetnog rada tako i na polju očuvanja i unaprijeđenja vakufske imovine. „Islamska zajednica ste vi. Mi smo ovdje u službi Zajednice i na profesionalnim poslovima. Želja nama je da ovakav vid sastajanja postane tradicija, da bude otvoren i da se u ovom ambijentu razvijaju korisne ideje i korisni projekti“, rekao je predsjednik Medžlisa Džafer Alić. Podsjetio je da su se istim principima rukovodile i prethodne generacije muslimana u Mostaru nastojeći zadobiti Božiju milost i naklonost, te da su na taj način trajno sebi osigurali spomen u našoj daljoj i bližoj historiji. „Oni su razmišljali i o našoj dobrobiti i zato je važno da ste večeras ovdje i da tu činjenicu sa sobom nosite“, dodao je. Poručio je da je odricanje za opće dobro snažan poticaj očuvanja jedinstva Islamske zajednice, jedinstva životnih vrijednosti Bošnjaka koji su preduvjet za bilo koji drugi vid društvenog organiziranja. Kratko je predstavio dinamiku radova kapitalnih infrastrukturnih projekata Medžlisa IZ-e Mostar čija je realizacija u toku. O važnosti jednog od njih govorio je i Adnin Hasić iz džemata Zalik.

Svim vakifima i članovima džematskih odbora uručene su izdanja Medžlisa IZ-e Mostar objavljena proteklih godina.