Na svečanosti otvaranja sedme po redu manifestacije Dani vakufa, održane u petak (21.4.2017.g.) u Sarajevu, Medžlis IZ-e Mostar je dodijeljena Plaketa za afirmaciju i unapređenje vakufa za 2016. godinu. Predsjedniku Izvršnog odbora Ramizu Jelovcu Plaketu je uručio reisu-l-ulema IZ u BiH Husein ef. Kavazović.
„Mi u Medžlisu IZ-e Mostar imamo dobar uzor kako i na koji način treba postupati i unaprjeđivati vakufsku imovinu. Ovo priznanje je potpuno opravdano. Nadam se da će generacije iza nas nastaviti ovaj hod naših očeva, djedova i pradjedova“, rekao je reisu-l-ulema.
Vakufska direkcija je na osnovu prikupljenih podataka i pravilnika o dodjeli priznanja za profesionalni angažman na vraćanju oduzetih vakufa, inoviranju funkcionalnosti postojećih vakufa, doprinosu njihovom očuvanju, administrativnom uređenju, naučno-istraživačkom i medijskom angažmanu, na podizanju svijesti o značaju vakufa ovo prestižno priznanje dodijela Medžlisu IZ-e Mostar zbog odgovornog pristupa i realizacije planske strategije na kapitalnim projektima za kvalitetno vjersko-odgojno i kultruno djelovanje IZ-e u Mostaru, rada sa mladima i ženskom populacijom u periodu od 2003. do 2013.g. Medžlis IZ-e Mostar je od agresije do sada obnovio 33 džamije. Na području Medžlisa izgrađeno je 15 novih džamija, obnovljene su dvije džamije porušene nakon Drugog svjetskog rata, u starom dijelu grada obnovljeno je i stavljeno u funkciju 80 dućana, deset vakufskih zgrada koje se danas koriste kao sjedište konuzlata, kulturnih centara, ministarstava i Islamske zajednice, izgrađeni su novi vakufski objetki, poput Dječijeg vrtića „ Zemzem“, Studentskog hotela, Bazara, hotela Kapetanovina i detaljno urađena rekonstrukcija Tekije na vrelu Bune. Pripremljeni su planovi i još uvijek se iznalaze rješenja i načini za izgradnju još nekoliko važnih projekata kakav je i izgradnja Rehabilitacionog centra u Podveležju itd..

„ Ovo nisu rezultati samo Medžlisa IZ-e Mostar, ovu su rezultati kompletne Islamske zajednice. Možda su ideje i prijedlozi bili malo specifični stoga bih htio da se najprije zahvalim muftiji, ranije glavnom imamu, koji je svemu tome davao ton i Vakufskoj direkciji koja ima nadležnost nad vakufima“, izražavajući pri tom zahvalnost i svim ranijim sazivima Izvršnog odbora, Vijeću muftija i Rijasetu IZ-e u BiH kazao je predsjednik Medžlisa IZ-e Mostar Ramiz Jelovac. Pojašnjavajući specifičnost djelovanja IZ-e u Mostaru koji su utjecali da se mostarski medžlis izdvoji od ostalih medžlisa u BiH Jelovac je naglasio da su svi objekti u ratu bili porušeni osim jednog jedinog lokala i da razloge uspjeha treba tražiti i u potrebi obnove porušenog grada. „Vakufi su vraćeni 1995., odnosno 1997.g. Taj prostor od 20 m2 koji je bio upotrjebljiv, smo dobili sudskim putem nakon 20 godina. Ako rat u nečemu može biti korisan, onda je to u našem slučaju bilo to. Ni mi ne bismo došli u posjed vakufske imovine kao što nisu ni druge sredine“, dodao je Jelovac. Kao prednost za revitalizaciju vakufa naveo je i činjenicu da je rušenje Starog mosta cijeli Mostar stavilo u fokus i domaće i međunarodne javnosti. Govoreći o funkcioniranju vakufa u aktuelnom vremenu napomenuo je da Medžlis IZ-e Mostar formirao nekoliko preduzeća u kojima radi 120 uposlenika. „U tom smislu napravili smo preduslove na kojima mislimo dalje razvijati naše projekte. Imamo i ideja i odobrenja za gradnju. Čekamo početak…“, naglasio je Jelovac, zaključivši da Islamska zajednica u Mostaru treba iskoristiti prednosti i potencijale turističkog grada.

Na svečanosti otvorenja manifestacije Dani vakufa,kojoj su, između ostalih, prisustvovali i generalni direktor Generalne direkcije vakufa Republike Turske Adnan Ertem i ambasador Republike Turske u BiH Haldun Koc, potpisan je protokol između Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH i Generalne direkcije vakufa Republike Turske o početku realizacije tri vakufska projekta u BiH rekonstrukciji i restauraciji Ferhad-begove džamije u Tešnju, izgradnji Medrese u Fojnici i rekonstrukciji i restauraciji Behram-begove džamije u Tuzli.
Plaketa