Na osnovu Odluke Izvršnog odbora broj 02-1-1017-1 /21 od 09.11.2021.godine od Medžlis Islamske Zajednice Mostar raspisuje

JAVNI POZIV
za izdavanje poslovnog prostora u zakup

Izdaje se poslovni prostor:

1. Poslovni prostor sa terasom ( mlinica)
Spratnost: Prizemlje
Površina: 491,36 m2( zatvoreni prostor 98,86 m2 i terasa 392,5 m2)
Lokacija: Blagaj(kod Tekije u Blagaju)

Ponuda mora sadržavati:

– Ime i prezime ponuđača , fizičkog lica, poslovnog subjekta , kontakt broj telefona i email adresu (Ukoliko je ponuđač pravno lice ponuda mora biti ovjerena pečatom )

– Ponuđenu cijenu po metru kvadratnom izraženu bez PDV-a u KM-ovima

– Namjenu korištenja poslovnog prostora

– Spremnost za plaćanje zakupnine unaprijed (ukoliko ona postoji navesti vremenski period za koji je zakupac spreman uplatiti zakupninu unaprijed )

Vaše ponude sa naznakom ˝Za javni poziv ˝ slati u neprovidnim zatvorenim kovertama na adresu Čiče Miličevića 1, 88 104 Mostar, ili dostaviti lično na portirnicu Medžlisa najkasnije do 28.01.2023. godine.

Kontakt broj za informacije : 061/ 194- 676