Centar za stare osobe u Podveležju u saradnja Međunarodnog foruma solidarnosti-EMMAUS i Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a početkom sedmice počeo je sa realizacijom tromjesečnog projekte “Kreativno izražavanje osoba treće životne dobi”. Planirano je da se u raličitim vremenskim periodima realiziraju brojne radionice koje pospješuju kreativno izražavanje osoba treće životne dobi.

Prva radionica pod stručnim rukovodstvom socijalnih radnika slikanja organizirana je u ponedjeljak na kojoj su štićenici Centra potaknuti na individualno kreativno izražavanje.

Ova tehnika djeluje dosta opuštajuće na učesnike radionice i dopušta slobodu u viziji i mašti.
Često je rezultat slika koja je odraz stanja korisnika usluga Centra.

Tokom drugog dana druženja realizirana je radionica- tehnika dekupaž. Dekupaž je umjetnička tehnika dekorisanja predmeta, namještaja ili stakla komadima papira ili salveta koja predstavlja pravu umjetnost, a običan ili stari predmet čine ljepšima. Cilj ove radionice je da kod korisnika razvije viši stepen koncentracije i posvećenosti zadatku pri čemu krajnji rezultat doprinosi osjećaju samopouzdanja.