Nakon što su, prilikom uređenja saobraćajnice kod nekadašnje robne kuće HIT radnici građevinske firme „HP Investing“ naišli na skeletne ostatke davno ukopanih Bošnjaka Mostara u Lakišića haremu Medžlis Islamske zajednice danas je od gradonačelnika Mostara službeno zatražio obustavu svih radova na tom području kako bi se precizno utvrdile granice nekadašnjeg harema i provela kontrolna arheološka istraživanja. U dopisu koji potpisuje predsjednik Izvršnog odbora Džafer Alić iz Medžlisa ističu kako je pronalazak posmrtnih ostataka na tom lokalitetu u kontinuitetu redovna pojava prilikom izvođenja bilo kakvih građevinskih zahvata, što iznova potvrđuje činjenice da Lakišića harem nikada nije valjano ekshumiran. Podsjećaju da su neeskshumirne ljudski kostiju pronađene i tokom izvođenja pripremnih radova za ugradnju kolektora 20.07. 2017. godine. „Prema tom lokalitetu Islamska zajednica ima poseban značaj i interes, koji smo iskazivali u javnosti i korespondenciji sa nadležnim gradskim službama“, navodi se u zahtjevu Islamske zajednice.

S tim u vezi od gradskog čelništva očekuju:
1. Da zaustavite sve dalje radove
2. Precizno utvrđivanje granica Lakišića harema na terenu u skladu sa postojećom dokumentacijom katastra i zk. Izvadaka
3. Storniranje svih dozvola koje omogućavaju da se taj lokalitet koristi kao parking prostor
4. Provođenje kontrolnog arheološkog iskopavanja u cilju provjere kvaliteta navodno urađene ekshumacije

Aktuelnog gradonačelnika Marija posjetili su da je Centralna zona u čijem se centru nalazi lokalitet Lakišića harema pod direktnom ingerencijom Gradskog vijeća i još uvijek nema regulacionog plana, kao i na činjenicu te da Islamska zajednica vodi par sudskih postupaka povodom izgradnje objekata na tom području čije odobrenje za gradnju je izdala gradska administracija.