Na osnovu Instrukcije Muftijstva mostarskog od 22. oktobra 2020. g/5. rebiu-1-evvel 1442. h. g. a u okolnostima pogoršanja epidemiološke slike prouzrokovane COVID- 19 na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, obavještavamo o sljedećem:

1. Zadužuju se imami i džematski odbori da prilikom organizacije i provođenja vjerskih aktivnosti aktivno prate epidemiološku situaciju, instrukcije i preporuke, te shodno tome reaguju u svome džematu, te su dužni u svim javnim nastupima nositi zaštitnu masku.
2. Zadužuju se džematski odbori da vrše redovno čišćenje, dezinfekciju, i provjetravanje objekata (džamija, mesdžida, tekija) u kojima se obavlja namazi odvijaju druge vjerske aktivnosti.
3. Džematski odbori su dužni na ulazu u džamiju osigurati dezinfekciono sredstvo (ruke i obuća).
4. Džematlije su dužne tokom obreda da poštuju mjere fizičke distance od 2 metra i upotrebe maske, te koriste dezinfekciju prilikom ulaska i izlaska iz džamije.
5. Preporučuje se rizičnim grupama (starije osobe i hronični bolesnici) da namaz obavljaju u svom domu.
6. Namazi će se obavljati na način da se klanja samo farz, a odmah nakon farza učiti dovu.
7. Klanjat će se samo farz džuma-namaza, a odmah nakon farza učiti dovu. Hatibi će upotpuniti propis hutbe, a poruku na bosanskom jeziku ograničiti do 5 minuta.
8. Mektebsku pouku muallimi će organizirati i provoditi prema važećim propisima državnih organa. Strogo povesti računa prilikom realizacije mektebske pouke da se radi u manjim grupama, djeca da nose zaštitne maske.
9. Mevlude i druge programe prilagoditi i realizovati u nekoj drugoj formi bez okupljanja džemata.
10. Prilikom prijave dženaze i pred samu dženazu odgovorna osoba i imam su dužni napomenuti da se dženaze obavljaju uz prisustvo 50 osoba maksimalno, uz potpuno izbjegavanje izražavanja tazije (saučešća) rukovanjem i grljenjem.
11. Na dženazama obavezno držati razmak od 2 metra te nositi zaštitne maske.