U okviru redovne mjesečne tribine džemata Zalik sinoć su gostovali predsjednik i glavni imam Medžlisa IZ-e Livno Dževad ef. Hadžić i Mahir ef. Kevrić. Ef. Hadžić je okupljene džematlije upoznao sa radom Medžlisa IZ-e u protekle tri decenije.
Nakon rata u BiH Livno je imalo samo jednog imama i samo jednu funkcionalnu džamiju. Polaznost djece na mektepsku nastavu bila je na izuzetno niskom nivou. Upornim radom i pregalaštvom Islamske zajednice Livno danas ima 11 džamija sa redovnim aktivnostima, dok se još uvijek čeka obnova posljednje 12 džamije u ovom gradu. Obnovili su njih pet, nanovo izgradili 5. Imaju deset savremeno opremljenih učionica za mektepsku nastavu. Medžlisa IZ-e Livno u svom posjedu ima devet imamskih stanova, dva za ramazanske imame. Obnovili su devet vakufskih objekata i stavili ih u funkciju. Pored toga posjeduju imovinu u Sarajevu. Na području Medžlisa IZ-e radi sedam imama i četiri mualime. Sva bošnjačka djeca pohađaju predmet islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama. „Naš cilj je da Islamska zajednica bude na usluzi svim džematlijama 24 sata tokom dana. Ono što mi možemo učinit ćemo, što ne možemo posavjetovat ćemo i uputiti na onoga ko to može učiniti“, kazao je predsjednik Hadžić. On je posebno istakao dobru saradnju sa predstavnicima Katoličke crkve u Livnu pogotovo u segmentima ženskog aktivizma i saradnje mualima sa časnim sestrama.
Glavni imam Mahir ef. Kevrić govoreći o temi„Veza sa Allahom kao osnova vjerničkog života“ analizirao je općeprihvaćene znanstvene teorije o postanku i funkcioniranju svijeta kako bi ukazao na bitnost traženja dostatnih odgovora o tajnama ovosvjetskog života, pri čemu je argumentirao nužnost postojanja i bdijenja Uzvišenog Stvoritelja nad svim pojavama i događajima. „ Islam nas uči da se ujutro ustajanjem na sabah namaz najprije sjetimo Gospodara. Zadnja stvar koju uradimo prije počinka je namaz. I u toku dana kada nas okupe poslovi ponovo se vraćamo sjećanju na Allaha. Zato je namaz bitan, jer ta veza sa Alla hom je osnova našeg života“, kazao je ef. Kevrić.
Nakon održane tribine predsjedniku i glavnom imamu Medžlisa IZ-e Livno Dževad ef. Hadžiću i Mahir ef. Kevriću džematski imam Šefik ef. Čavčić i glavni imam Medžlisa IZ-e Mostar mr. Dino ef. Maksumić uručili su primjerak drugog izdanja fotomonografije „Mostarske džamije“.
Livno - tribina