Bajram namaz klanjat će se u 40 džamija i mesdžida

773
Miz Mostar Najava

Bajram namaz na području Medžlisa Islamske zajednice Mostar klanjat će se u 40 džamija i mesdžida u 22 džemata, na području Medžlisa IZ Nevesinje u pet obnovljenih džamija. Centralna svečanost klanjanja bajram-namaza biće održana u sportskoj Sali USRC “Mithad Hujdur Hujka” u sjevernom logoru. Bajram namaz klanjat će se u 7 sati i 15 minuta.

 • 1. Džemat Brankovac
  Karađoz-begova džamija
  Vučjakovića džamija
  Ćejvan-Ćehajina džamija
 • 2. Džemat Musalla-Carina
  Ćose Jahja hodžina džamija
  Tere Jahje džamija
 • – – – – –

 • 3. Džemat Balinovac – Podhum
  Derviš – paše Bajezidagića džamija
  Baba – Beširova džamija
  Hadži Ali – bega Lafe džamija
  Mesdžid na Kozici
 • 4. Džemat Cernica -Ričina
  Lakišića džamija
  Hadži Memije Cernice džamija
  Kazneno – popravni zavod
 • – – – – –
 • 5. Džemat Donja Mahala
  Malonogometno igralište kod Jahja Esfelovog mesdžida
  Nezir – agina džamija
 • 6. Džemat Luka
  Ibrahim – age Šarića džamija
  Egipatsko selo
 • – – – – –
 • 7. Džemat Zalik
  Sportska sala USRC “Mithad Hujdur Hujka”
 • 8. Džemat Vrapčići
  Vrapčići – džamija
 • 9. Džemat Kutilivač
  Livač – džamija
 • 10. Džemat Potoci
  Karađoz-begova džamija
 • 11. Džemat Podgorani-Humi-Prigrađani
  Podgorani – džamija
  Humi – džamija
  Prigrađani – džamija
 • 12. Džemat Donja Drežnica
  Donja Drežnica – džamija
 • – – – – –
 • – – – – –
 • 13. Džemat Gornja Drežnica
  Bunčići – džamija
 • 14. Džemat Opine
  Opine – džamija
 • 15. Džemat Kočine – Masline
  Kočine – džamija
 • 16. Džemat Gnojnice
  Gnojnice – džamija
 • 17. Džemat Dračevice
  Dračevice – džamija
 • 18. Džemat Blagaj i džemat Kosor-Malo Polje
  Careva džamija
 • 19. Džemat Gubavica – Pijesci
  Gubavica – džamija
  Pijesci – džamija
  Ali – paše Rizvanbegovića džamija
 • 20. Džemat Jasenica
  Berićet džamija
 • 21. Džemat Podvelež
  Podvelež – džamija
 • 22. Džemat Kružanj
  Kružanj – džamija
  Kokorina – džamija
  Bakračuša – džamija
  Žulja – džamija
  Rabina – džamija
 • Medžlis I.Z. Nevesinje
  Sinan Kadi ef. (Čučkova) u 8:00 sati
  Kljuna u 8:00 sati
  Sopilja u 8:00 sati
  Donja Bijenja u 8:00 sati
  Kruševljani u 8:00 sati