14. i 15. marta realizovane su posljednje dvije radionice, kombinovane tehnike u sklopu projekta “Kreativno izražavanje osoba treće životne dobi” koji je u Ustanovi “Centar za stare osobe Podvelež” Mostar realizovalo Udruženje Međunarodni forum solidarnosti- Emmaus u saradnji sa Ministarstvom zdravstva rada i socijalne zaštite HNK-a.

Ispred Ustanove i u ime korisnika prijateljima iz MFS Emmaus-a zahvalio se direktor Eldis Balić naglasivši da je ovo samo jedan od projekata koji će sekroz Ustanovu realizovati tokom ove godine.