Mostarski muftija mr. Salem ef. Dedović, predsjednik Medžlisa IZ-e Mostar Džafer Alić i direktor Centra za mir Safet Oručević jučer su održali još jedan radno-konsultativni sastanak o dokumentarnoj građi Centra koja je 25. 9. 2019. g. verificirana kao vakufska imovina. Oručević je predstavnike Islamske zajednice upoznao sa aktivnostima koje su provedene u proteklom periodu na evidentiranju, sistematiziranju građe u zasebnim odjeljcima. Tokom sastanka usaglašeni su planovi završnih aktivnosti nakon čega će građa biti dostupna istraživačima i naučnim radnicima. U fundusu arhiva nalazi se preko 300 hiljada dokumenata iz perioda rata i poraća, preko 10 000 sati video materijala koji svjedoči o važnim događajima u posljednjim decenijama XX i prvoj dekadi XXI stoljeća, primarno u Mostaru i Hercegovini, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini, više hiljada originalnih fotografija i filmova iz različitih izvora, te dokumentima korištenim u radu Haškog tribunala.