Monografija Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu (1977.2017.god) u organizaciji Muftijstva mostarskog predstavljena je sinoć u Studentskom hotelu Mostar. O knjizi su govorili dekan fakulteta prof.dr. Zuhdija Hasanović, prof.dr. Zehra Alispahić, profesorica arapskog jezika, Šefko ef. Tinjak profesor u Karađoz-begovoj medresi i Hišam ef. Hafizović imam u Blagaju.
Uloga Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu na očuvanju bošnjačkog muslimanskog identiteta je nesaglediva. Otvaranje Fakulteta islamskih nauka bila je, prva, možda i jedina, al sigurno najvažnija pobjeda muslimana u Bosni i Hercegovini zapravo u tadašnjoj Jugoslaviji. Taj projekata je rastao i razvijao se tokom proteklih decenija uz svesrdnu podršku svih muslimana u tadašnjoj Jugoslaviji,a nakon agresije muslimana Bošnjaka u domovini i dijaspori.
Mostarski muftija mr. Salem ef. Dedović u svojoj besjedi na početku promocije naglasio je da visoko islamskog školstva ima svoj kontinuitet oslonjen na raskošnu tradiciju tokom minulih stoljeća. „Studijski programi koji su ovih godina pokrenuti na Fakultetu islamkse zajednice, sa drugim obrazovnim ustanovama u BiH, pokrenuti su s ciljem da diplomanti odgovore na predstojeće izazove, pogotovo u sredinama gdje su Bošnjaci manjina, jer tamo je presudna uloga pala na „pleća“ naših imama, i oni moraju ozbiljno nositi breme ukupnog društvenog i kulturnog života. Za to ih treba osposobiti“, poručio je muftija Dedović.
Šefko ef.Tinjak je bio prvi diplomant Fakulteta iz Hercegovine. Njegova biografija u toliko je značajnija što sa sobom nosi i svojevrsni historijski pečat jednog vremena. On je u svom izlaganju govorio o ambijentu, potrebi formiranja i postojanja Fakulteta islamskih nauka iz percepcije muslimana u Hercegovini. Govorio je o osnovom, srednjem i visokom obrazovanu muslimana u Hercegovi, pritiscima minulih režima na vjersko obrazovanje u XX stoljeću i spremnosti muslimana da se odupru procesima oduđenja i nasrtaja na bosansko muslimanski identitet.
Prof. dr. Zehra Alispahić fokusirala se na doprinos vakifa, donatora, entuzijasta u pomaganju i profiliranju Fakulteta islamskih nauka kao respektabilne visokoškolske ustanove.
U kratkom osvrtu na alumniste, magistrante i doktorande Fakulteta islamskih nauka Hišam ef. Hafizović je tek naglasio doprinos brojne uleme, intelektualaca u društvenom životu Bošnjaka. Ef. Hafizović je govorio i o radu Udruženja studenata FIN-a.
Dekan Fakulteta prod. dr. Zuhdija Hasanović sa prisutnima je podijeli neke od planova budućeg rada i razvoja FIN-a . „Budući da je Fakultet od samog osnivanja bio visoko obrazovna ustanova muslimana cijelog Balkana mi nastojimo razvijati programe koji će udovoljiti potrebama muslimana našeg okruženja pa i cijele Evrope“, kazao je Hasanović.

Uz Fakulteta islamskih nauka izdavač Monografije je i Izdavačka kuća Rijaseta IZ ElKalem. Urednik izdanja je prof.dr. Ismet Bušatlić, a izvršni urednik prof.dr. Zehra Alispahić. Uređivački kolegij čine profesori FIN-a. Monografija ima 291 stranicu, sa adekvatnim ilustracijama i fotografijama. O formiranju visokoobrazovnih institucija IZ-e, vremenu utemeljenja FIN-a, razvoju nastavnog programa, biografijama i katedrama, tehničkom osoblju, studentima, diplomantima, magistrima doktorima, vakufima i stipenditorima, donatorima, projektu izgradnje studentskog doma, biblioteci, izdavačkoj djelatnosti, vannastavnim aktivnostima, naučnim skupovima međunarodnoj saradnji, radu udruženja i aktivnostima studenata, kao i o fragmentima iz knjige utisaka, novinskih članaka, naučnih radova u monografiji pišu Zuhdija Hasanović, Samir Beglerović, Hilmo Naimarlija, Enes Karić, Ahmet Alibašić, Asim Zubčević, Fadilj Maljoki, Mustafa Hasani, Firdevsa Jelovac, Azra Kulenović, Amrudin Hajrić, Fatima Kadić -Žutić, Nedim Begović, Amira Trnka Uzunović, AbdulAziz Drkić, Nihad Lušija, Mujesira Zimić -Gljiva, Muhamed Fazlović, Dina Sijamhodžić -Nadarević, Kenan Musić, Hasan Hasić, Resul Alić, Samedin Kadić, Ahmed Čolić i Zehra Alispahić.
FIN