Glavni imam Medžlisa IZ-e Mostar mr. Dino ef. Maksumić danas je održao radno-konsultativni sastanak sa mualimama angažiranim kao predavači u Školi islama za žene, koju Medžlis IZ-e Mostar realizira proteklih godina. Nastava će na šest punktova početi početkom novembra. Nastavni plan i program obuhvata akaid,, ibadet, mualmelat i arapsko pismo prilagođen prijavljenim grupama. Na satsnku su predstavljeni osnovni ciljevi ove škole, razmijenjena dosadašnja iskustva i dogovorena strategija daljeg koordiniranja i usaglašavanja potreba rada ove škole. Aktivnosti ženksog aktivizma koordinirat će se, ovisno od potreba sa glavnim imamo i sa koordinatoricom za Ženski aktivizam na nivou Muftijstva mostarskog. Nastava će trajati do novembra do aprila iduće godine, dva časa sedmično. Na mjesečnom nivou bit će organizirana rekreativna druženja uz projekciju filmova, prezentacije i drugi kulturni sadržaji.