Medžlis IZ-e Mostar izdaje više poslovnih prostora za različite namjene u Mostaru (Stari grad, Fejićeva, Glavna ulica, Tekija-Blagaj):

1. Restoran – Onešćukova, Stari grad (u blizini Starog mosta)
Spratnost: Prizemlje+terasa
Površina: 827 m2 (prizemlje 347 m2+ terasa krov 480m2)
Lokacija: Onešćukova 24 , Mostar, Stari grad (opremljen kuhinjom i namješten inventarom)
Uslovi: kirija 2 godine unaprijed, ili bankovna garancija ili zalog nekretnine korisnika.

2. Poslovni objekat – Fejićeva ulica (kod Karađoz-begove džamije)
Spratnost: P +Po
Površina: 226,48 m2 (prizemlje 204,68 m2, podrum 21,80 m2“
Lokacija: Brace Fejića bb (kod Krađoz-begove džamije)
Uslovi: kirija 1 godina unaprijed ili zalog nekretnina

3. Poslovni prostor – Mala Tepa bb, u sklopu Bazara (bivša Frkina kafana)
Spratnost: P+1
Površina: 84,45 m2 (prizemlje 52 m2, sprat 32,45 m2)
Lokacija: Mala Tepa 1 (Stari grad)
Terasa do 800m2
Uslovi: redovna mjesečna kirija

4. Restoran Evropa, Stari grad (kod Starog mosta)
Spratnost: P+1+ bašta
Površina: 155 m2 (131 m2, bašta 24 m2)
Lokacija: Kurluk 4
Uslovi: kirija 1 godina unaprijed

5. Poslovni prostor – M. Tita 123.
Spratnost: Prizemlje
Površina: 51 m2
Lokacija: Maršala Tita 123 (objekat do mesnice Husić)
Uslovi: redovna mjesečna kirija

6. Poslovni prostor – M.Tita 130
Spratnost : P+1
Površina: 90 m2 (prizemlje 45m2, sprat 45 m2)
Lokacija: Maršala Tita 130 (preko puta Šehitluka)
Uslovi: redovna mjesečna kirija

7. Poslovni prostor – M.Tita 136
Spratnost: P, opciono + Po
Površina: 61 m2 (P=32 m2 + Po=29 m2)
Lokacija: Maršala Tita 136 (preko puta Šehitluka)
Uslovi: redovna mjesečna kirija

8. Poslovni prostor u dvorištu Koski Mehmed-pašine džamije – terasa
Spratnost: Prizemlje
Površina: 140 m2 (prizemlje 40m2, bašta 100m2), mokri čvor u suterenu objekta
Lokacija: Mala Tepa 16 (dvorište Koskine džamije)
Uslovi: kirija 2 godine unaprijed, ili bankovna garancija ili zalog nekretnine korisnika

9. Restoran Mlinica, Blagaj
Površina: Sala 76 m2
Terasa – dvorište 171 m2
Terasa – iznad vode 151 m2
Terasa – ispred kuhinje 27,5 m2
Terasa – ispred kuhinje, iznad vode 40 m2
Kuhinja 22,86 m2
WC 3 m2
Ukupno: 491,36 m2
Objekat je opremljen namještajem i takav se izdaje.
Posebni uslovi: ponuđena cijena, plaćanje 5 godina unaprijed, ili zalog nekretnine korisnika ili bankovna garancija.

10. Restoran u dvorištu i objekat (Musafirhana) ispred Blagajske tekije

Površina: dvorište 105 m2
kuhinja 18,6 m2
prostorija na dnu avlije P +P1 + P2 = 18,3+18,3+24,8 m2 = 61,4 m2
čajdžinica 4,5 m2
musafirhana P1 + P2 = 95 m2
WC (muški + ženski) 15,35 + 12,95 = 28,3 m2
Ukupno: 312,8 m2
Objekat je opremljen namještajem i takav se izdaje
Posebni uslovi: ponuđena cijena, plaćanje 5 godina unaprijed, ili bankovna garancija ili zalog nekretnine.

11. Slastičarna Studentski hotel Mostar
Spratnost: Prizemlje
Površina: 110,66 m2,
bašta: 135,62 m2
Ukupno: 246,28 m2
Lokacija: Trg Ivana Krndelja, kod Željezničke stanice
Objekat je opremljen namještajem i takav se izdaje
Uslovi: kirija 1 godina unaprijed.

13. Poslovni prostor u Kujundžiluku
Spratnost: Prizemlje
Površina: 18 m2,
Lokacija: Kujundžiluk br. 4
Uslovi: kirija unaprijed

14. Poslovni prostor – Mala Tepa
Spratnost: Prizemlje
Površina: 11 m2,
Lokacija: Mala tepa 21A
Uslovi: kirija unaprijed

Poziv ostaje otvoren do 15.10. 2017. godine.
Prezentacija objekata, uz prethodnu najavu putem telefona br. 061 194 676, može se izvršiti najkasnije do 12.10.2017. godine.
Ponuda mora sadržavati tačan naziv pravnog ili fzičkog lica, kontakt telefon i e-mail adresu, cijenu izraženu u KM po kvadratnom metru, naznačen period plaćanja i namjenu.
Ponude slati u zatvorenoj neprovidnoj koverti na adresu: Čiče Milićevića 1, 88104 Mostar, sa naznakom “Ponuda po Javnom pozivu”.
Kontakt broj: 036 558 615

Javni poziv možete preuzeti na slijedećem linku

Poziv