Kulturno-edukativni centar za ženu “Sehara” organizuje predavanje na temu “Muhamed a.s. poslanik čovječanstva i uloga žene u islamu”. O temi će govoriti mr. Lejla Mezit, profesorica u Karađoz-begovoj medresi. Predavanje će se održati u petak 10.11.2017. godine u 19h, u prostoriji KEC Sehara – KC Kralj Fahd na Bunuru. „Sehara“ će mjesec novembar posvetiti Božijem poslaniku, Muhamedu a.s. kao najodabranijem, najsavršenijem i najskrušenijem čovjeku i poslaniku.

Dobro nam došle! Radujemo se našem susretu.