Muftijstvo mostarsko organizira promociju monografije Fakultet islamskih nauka (FIN) Univerziteta u Sarajevu (1977-2017)
Promotori:
prof. dr. Zuhdija Hasanović, dekan FIN-a
dr. Zehra Alispahić, profesor FIN-a
Šefko-ef. Tinjak
Hišam-ef. Hafizović
Promocija će se održati u četvrtak, 12. aprila 2018. godine u Studentskom hotelu- Mostar u 19.00 sati