TERAVIH NAMAZI U DŽEMATIMA MEDŽLISA IZ-e MOSTAR
Jacija i teravih-namaz će se klanjati 2 sata nakon akšamskog ezana
1. Džemat Brankovac
• Karađoz-begova džamija
• Nesuh-age Vučjakovića džamija
• Sinan-pašina džamija
• Koski Mehmed-pašina džamija
• Ćejvan-Ćehajina džamija
2. Džemat Carina – Musalla
• ćose Jahja-hodžina džamija
• Tere Jahje džamija
3. Džemat Balinovac – Podhum
• Džamija hadži Saliha Temima llići-Džamija na Babunu
(svake nedjelje)
• Derviš – paše Bajezidagića džamija
• Baba – Beširova džamija
• Hadži Ali-bega Lafe džamija
• Mesdžid na Kozici
(svaka druga teravija)
• Raštani džamija
(Svaka druga teravija)
• Biletići (16. i 30. mart)
4. Džemat Cernica – Ričina
• Ahmed-age Lakišića džamija
• Hadži Memije Cernice džamija
• Kazneno – popravni dom
5. Džemat Donja Mahala
• Nezir-agina džamija
• Sevri hadži Hasanova džamija
• Hadži-Kurtova džamija
6. Džemat Vrapčići
• Bijela džamija – Vrapčići
7. Džemat Luka
• lbrahim-age šarića džamija
• Egipatsko selo – džamija
8. Džemat Potoci
• Karađoz-begova džamija
• Lišani – džamija
• Željuša – džamija
9. Džemat Kuti – Livač
• Livač – džamija
10. Džemat Zalik
• Bosanski mudžahidi – džamija
• Gornji Zalik – džamija
11 . Džemat Podgorani-Humi-Prigrađani
• Podgorani – džamija
• Humi – džamija
• Prigrađani – džamija
12. Džemat Donja Drežnica
• Donja Drežnica – džamija
13. Džemat Gornja Drežnica
• Bunčići – džamija
• Draga – mesdžid
• Lisičine – mesdžid
• Striževo – mesdžid
14. Džemat Opine
• Opine – džamija
15. Džemat Kočine – Masline
• Kočine – džamija
16. Džemat Gnojnice
• Gnojnice – džamija
17. Džemat Dračevice
• Dračevice – džamija
18. Džemat Blagaj
• Sultan Sulejmanova džamija (Careva džamija)
• Pograđe – džamija
• Svačići – mesdžid
• Donji Vranjevići
19. Džemat Kosor – Malo Polje
• Malo Polje – džamija
• Kosor – džamija
20. Džemat Gubavica – Pijesci
• Gubavica – džamija
• Pijesci – džamija
• Ali-paše Rizvanbegovića – džamija
21. Džemat Jasenica
• Berićet – džamija
22. Džemat Podvelež
• Podvelež – džamija
• Kričanje – mesdžid
• Šipovac – mesdžid
• Do – mesdžid
• Polje – mesdžid
23. Džemat Kružanj
• Kružanj – džamija
• Kokorina – džamija
• Bakračuša – džamija
• Žulja – džamija
• Rabina – džamija

CENTRALNA MUKABELA SA KOMENTAROM POSLIJE PODNE-NAMAZA: KARAĐOZ-BEGOVA DŽAMIJA