Polaznici mektepske nastave džemata Brankovac iz mekteba Karađoz-begove i Vučjakovića džamije predvođeni svojim mualimima Amar ef. Čopeljom i Amir ef. Delićem u nedjelju 30. 4. 2017.g. organizirali su jednodnevnoj ekskurziji Bugojnu i Jajcu. Organizaciju ekskurzije finansijski su podržali prijatelji dva spomenuta mekteba koji redovno prate sve njihove aktivnosti. S djecom na ekskurziji je boravio i znatan broj njihovih roditelja. Tokom putovanja, zakratko, ugodne trenutke proveli su u snijegom prekrivenom planinskom prevoju Makljen. Sa aktivnostima i kompleksom Islamskog kulturnog centra u Bugojnu upoznao ih je Zekerijah ef. Ribo. U Jajcu su posjetili najvažnije kulturno historijske i prirodne znamenitosti: vodopad, Stari grad, Plivska jezera , mlinice, a u džamiji Esme sultanije domaćinski ih je dočekao Ramiz ef. Bećirović. „ Hvala Allahu vrijeme je bilo prelijepo i djeca su uživala. Drago nam je da su svi bili vidno oduševljeni“, kazao je Amir ef. Delić dodavši kako će se i dalje truditi da uz podršku prijatelja mekteba, na kraju svake mektepske godine organiziraju slična putovanja s ciljem jačanja prijateljstva među djecom.
Mekteb Brankovac