Fakultet islamskih nauka u Sarajevu organizuje program „Diploma u islamskim naukama“ 2023. na bosanskom jeziku. Riječ je o programu koji se organizuje svake godine, a izvode ga visoko kvalificirani predavači Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Program „Diploma u islamskim naukama“ namijenjen je svima koji žele steći nove uvide i produbiti postojeća znanja o temeljnim pojmovima, vrijednostima i vjerovanjima što su oblikovala muslimansko mišljenje, duhovnost i umjetnost te društvene i pravne ustanove, posebno na tlu Bosne i Hercegovine.

Program je otvoren za sve koji žele učiti bez obzira na lična uvjerenja i opredjeljenja.

Dosadašnji polaznici programa dolazili su iz različitih društvenih kategorija, bili su to studenti, postdiplomci, novinari, diplomate, penzioneri, uposlenici u školstvu, kulturi, politici, upravi i nevladinom sektoru, muslimani i nemuslimani, državljani Bosne i Hercegovine i stranci.
Inovativni pristup organiziranju ovog vida cjeloživotnog učenja otvorio je nove prilike za naše građane koji žive van Sarajeva, ali i širom naše dijaspore da na jedan drukčiji način uče o islamu.

U proteklim programima edukacije učestvovali su građani Bosne i Hercegovine svih životnih dobi koji žive u četrnaest zemalja svijeta i na tri kontinenta. Posebna radost su bili mladi ljudi, studenti i srednjoškolci.

Svi zainteresirani kandidati za učešće u programu „Diploma u islamskim naukama“ više informacija mogu pronaći na web stranici Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu https://fin.unsa.ba