Usljed posljedica olujnog vjetra, koji je u Mostaru, u noći 5/6 februara, pričinio veliku materijalnu štetu, značajno je oštećena i zgrada Karađoz-begove Medrese. Pored štete u nekoliko učionica gdje su polomljeni vrata, prozori, stakla, radijatori vjetar je potpuno odnio bakreni krov između muškog dijela internata i školske zgrade. Procjenjuje se da ukupna površina oštećenog krova iznosi oko 80 m2 i da će za sanaciju biti potrebno nekoliko desetina hiljada maraka. „ Ovako nešto nam se prvi put dešava od kako je zgrada smještena u Sjevernom logoru. Naši odgajatelji su dežurali cijelu večer i preduzeli su sve mjere zaštite kako bi zaštitili naše učenike“ kaže direktor Medrese hafiz Aid ef. Tulek. Sanacija zgrade će, ističe, početi čim vještaci građevinske struke procjene visinu štete i predlože konkretne građevinske zahvate. Uz to napominje da je vjetar u dvorište Medrese donio velike količine smeća i otpadnog materijala. Najviše sa susjedne zgrade Studentskog doma Univerziteta „Džemal Bijedić“ čiji radovi još uvijek nisu privedeni kraju. „Ovo nije prvi put da se to dešava. Svaki jači vjetar u avliju Medrese donese daske, stiropor, pijesak. Sada imamo pet šest kubika pijeska na travnjaku ispred zgrade i bit će to jako teško očistiti“, dodao je Tulek. Uprkos brojnim štetama prouzrokovanim jakom burom Štab Civilne zaštite Grada Mostara na svojoj sjednici održanoj 6. februara ocijenio je da nema uslova za proglašenje prirodne nepogode. Evidentirat će svu nastalu štetu, ali ih to ne obavezuje da participiraju i sanacijama.