Na drugom predavanje džemata Podgorani-Humi-Prigrađani organiziranom ove godine u nedjelju (16. februara) prigodno predavanje održao je hafiz Nedim Botić. Džematski imam Admir ef.Čopelj uz riječi dobrodošlice hafizu Botiću prisutne je podsjetio na hadis u kojem Poslanik a.s. kaže da Allah dunjaluk daje ljudima koje voli ali i onima koje ne voli, da vjeru, uputu daje samo onima koje On voli. „Nas Uzvišeni Allah voli, i mi volimo Uzvišnog Allaha jer smo se večeras okupili na Njemu najdražem mjestu na dunjaluku, a to su džamije i mesdžidi“, rekao je ef. Čopelj. Hafiz Botić predavanje je počeo osvrtom na iskušenja kroz koja prolazi u svom životu, bitnosti oslanjanja na Allaha i značaju Allahovih planova za jednog čovjeka. Na taj način podsjetio je prisutne na važnost oslanjanja na Allaha dž.š. , te izmamio suze na licima džematlija, a ujedno unio radost u srca vjernika,koji su iz tog kazivanja mogli zaključiti da je svaka briga naspram vjerovanja u Allaha mala. Na kraju programa uslijedilo je veliko iznenađenje za džematlije a posebno imama Admir ef. Čopelja. Džematski odbor i omladina džemata se željela zahvaliti svom imamu na svim aktivnostima koje je sproveo i sprovodi u džematu u proteklih 10 godina.Nakon što je Admir ef. otvorio hediju na njoj je stajao natpis “POKLON UMRA 2020.godine”.Emocije su nadvladale sve prisutne džematlije, a posebno Admir ef. Čopelja jer je to bilo dobro sakriveno i pripremljeno iznenađenje. Omladina džemata je duži period organizovala navedenu akciju, držala je u velikoj tajnosti da bi je na kraju uspješno i realizovala. Ovaj interesantan program moderirao je profesor Karađoz-begove medrese Meadin Mrndžić.
Poklon umra