Javni poziv – poslovni prostori u zgradi Bazar

795
Miz Mostar Najava

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE MOSTAR

Raspisuje

JAVNI POZIV

za učešće u odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poslovnog prostora u poslovnoj zgradi Bazar (u izgradnji) na lokalitetu Mala tepa
(u blizini Starog mosta)

Ponuda treba da sadrži sljedeće:
Tačan naziv pravnog ili fizičkog lica
Numerisan ili približno lociran zahtjevani objekat
Približan iznos kvadrature zahtjevanog prostora
Opis djelatnosti koja bi se obavljala u prostoru
Iznos KM/m²
Stepen dovršenosti prostora – unutrašnje izgradnje
Način plaćanja (ukoliko je način plaćanje unaprijed, navesti period)
Ponude u zatvorenim kovertama slati na adresu: Medžlis Islamske zajednice Mostar, Čiče Miličevića br.1, 88000 Mostar, sa naznakom: „Prijava na Javni poziv – Ne otvarati“, najdalje do ponedjeljka 08.09.2014.godine.

Miz Mostar Najava

Sastavni dio ovog poziva je raspored poslovnih prostora u objektu Bazara koji se može pogledati na službenoj stranici Medžlisa Islamske zajednice Mostar: www.miz-mostar.com

Potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona 036 555 441