“O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.“ (Et-Tahrim, 6.)
Braćo i sestre u islamu:
Nema mnogo istih tema koje su bile i koje jesu na visokom mjestu prioriteta u svakom društvu, poretku i društvenom sistemu. Zasigurno, porodica je jedna od tih tema koju ni jedan društveni sistem nije ostavio po strani, te da nije uticao svojom ideologijom na njeno organiziranje i funkcionisanje. Čak je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 20. septembra 1993.god. donijela rezoluciju 47/237 kojom je proglasila 15. maj međunarodnim danom porodica u svijetu.

Naravno da i islam kao sistem života koji ima svoju riječ i stav o svim životnim pitanjima i samoj porodici daje ono mjesto koje joj objektivno i pripada, ne samo kada je u pitanju ummet i društvo, nego i pojedinac.
Kur’ansko kazivanje o prvim stanovnicima na zemlji, u stvari je informacija o prvoj porodici, Ademovoj a.s. i h.Havinoj. To vidimo iz kur’anskih riječi iz sure Hudžurat,13:„O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo.“ Prateći kur’anski slijed kazivanja o poslanicima, vidjećemo da su to u stvari kazivanja o porodicama, sve jedno za drugim. Tu su pored Ademove a.s.porodice, između ostalih i Nuhova porodica, Ibrahimova, Lutova, Jakubova, Jusufova, Šuajbova, Musaova, Isaova i Muhammedova a.s. Kroz njihove primjere možemo vidjeti i mnogo različitih primjera, različitih porodičnih odnosa i različitih problema i rješenja za probleme koji su se javljali unutar porodica. Bez obzira što su oni bili Božiji poslanici, Njegovi izabranici, čitajući kur’anske ajete, vidjećemo da nisu bili zbog toga pošteđeni svakodnevnih problema u vlastitoj porodici i njenom funkcionisanju. I oni su se morali truditi i ulagati napore na uspostavljanju, funkcionisanju, očuvanju, širenju porodice i islamskom odgoju njenih članova. Kad je takav slučaj sa Božijim poslanicima, onda smo svjesni koliko truda, aktivnosti i rada na tom planu trebamo ulagati mi, uslovno rečeno „obični ljudi.“Islam je vjera porodice, te osnovne ćelije iz koje izrasta i razvija se muslimansko društvo. Islamski učenjaci kažu da su porodica i dom, tvrđava naše vjere. Zato svako od nas treba voditi računa o toj našoj tvrđavi i njenoj sigurnosti.

Stanje muslimanske porodice u našoj zemlji je nešto što treba zaokupljati našu pažnju, kako radi sadašnjosti, isto tako i radi budućnosti. Ako pogledamo stvarnost, vidjećemo da je u domaćoj produkciji filmova i serija, a koji bi trebali da prezentuju najbolje iz naše kulture i tradicije, muslimanska porodica predstavljena na način da u njoj dominiraju: alkoholičari, sitni lopovi i prevaranti, gatare, neposlušna djeca, nerazumijevanje između starijih i mlađih itd.a svi nose muslimanska imena. Nigdje namaza, pobožnosti, pozitivnog primjera vjernika itd. Ako opet pogledamo naslove u medijima, vidjećemo svakodnevno informacije koje govore o: nasilju u porodici u našoj zemlji, velikom broju razvoda brakova, alkoholiziranju i zloupotrebi droga nekog u porodici, problemima na relaciji svekrva snaha, preljubi i zinaluku, neposlušnosti prema starijim ili ponižavanju mlađih, silovanju, zapostavljanju djece, a posebno one sa problemima u razvoju, odlaganju ženidbe ili udaje za neka bolja vremena, odgađanju rađanja djece dok se riješe svi životni problemi, problemima u začeću i trudnoći, nedojenju djece bez opravdanog razloga, potpomognutoj oplodnji, svađama pri podjeli nasljeđa, ženidbi i udaji bez vjenčanja, nasilnom odvođenju djevojke, omalovažavanju nekoga u porodici, problemima zbog nezaposlenosti, siromaštva i ljenosti jednog od bračnih drugova, promociji nastranosti, odnosno homoseksualizmu i lezbejstvu i paradi ponosa, i mnogo drugih devijantnih pojava unutar porodica. Analizirajući i sredinu u kojoj živimo vidjećemo također dosta sličnih primjera unutar porodica, ali isto tako i mnogo više lijepih primjera i skladnih porodica. U posljednje vrijeme sve češće čujemo termin sigurna kuća, što aludira na jedan pokušaj savremenog društva u rješavanju nagomilanih problema u porodicama. Međutim, učenje islama o porodici kaže da svaka kuća i svaka porodica treba biti sigurna kuća, jer se i ulazi i izlazi iz nje sa selamom, a znamo šta znači selam. I sami Stvoritelj nam kazuje i to potvrđuje:„i jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite…(Er-Rum, 21.) A poslanik je poručio da samo iz te sigurne kuće stasavaju muslimani: “Svako se dijete rađa u fitretu Islama (prirodnoj vjeri), ali ga porodica učini jevrejom, kršćaninom, mušrikom ili medžusijom.“ (Buharija)

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, kao institucija koja je uvijek bila sa svojim narodom i svojim članovima, nastojala je u skladu sa svojim poslanjem, mogućnostima i resursima da da odgovor na sve izazove koji se postavljaju pred muslimane, te da bude pomagač u svim sferama pojedinačnog i društvenog života muslimana. Tako je i sa pitanjem muslimanske porodice kod nas. U samom Ustavu islamske zajednice stoji u članu 8:“Islamska zajednica se brine o islamskom odgoju i obrazovanju svojih pripadnika i članova, i zalaže se za očuvanje islamskih vrijednosti braka i porodičnog i društvenog života uz zajedničko zalaganje muškaraca i žena.“Rijaset IZ je otišao i korak dalje, pa je pri upravi za vjerske poslove, uvrstio i organizirao i Odjel za brak i porodicu. Taj odjel je organiziran i na nivou muftijstava i medžlisa. Vođeni kur’anskom porukom:„O vjernici, sebe i porodice svoje čuvajte od džehennemske vatre…“ (Et-Tahrim, 6.) i ustavnom obavezom, Medžlis islamske zajednice Mostar proširuje i osavremenjuje aktivnosti odjela za brak i porodicu pokretanjem savjetovališta ili kancelarije za brak i porodicu.

Kancelarija će svoj rad temeljiti na islamskom pogledu na čovjeka i ženu i brak i porodicu, a usluge i pomoć će pružati u mnogim segmentima kao što su: individualno savjetovanje, predbračno savjetovanje, bračno savjetovanje, porodično savjetovanje, kao i savjetovanje o čisto vjerskim pitanjima. Korisnicima usluga Kancelarije za brak i porodicu garantuje se privatnost, povjerljivost i diskrecija.
Rad ove kancelarije inš. počinje od ponedjeljka 21.9.2020. godine, a ista je sastavni dio prostorija Medžlisa I Z Mostar.
Kontakt i više informacija možete dobiti putem web stranice Medžlisa IZ, posjetom kancelariji, emailom brakiporodica@medzlismostar.ba ili telefonom: 060 30 44 302
Braćo i sestre, pozivamo vas da prenesete i onima koji danas nisu prisutni, informaciju o otvorenju Kancelarije za brak i porodicu, kako bismo zajedničkim snagama ojačali našu porodičnu tvrđavu i mijenjali sliku muslimanske porodice nabolje.
Molim Allaha dž.š.da nas pomogne i učvrsti na pravom putu, da naše porodice budu prave islamske porodice, te da naša islamska zajednica ispuni svoje poslanje na radost svojih članova i zadovoljstvo Allaha d.š. Amin!
Mostar:18.9.2020/1.Safer 1442.godine