Uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi Kur’anu kaže:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
„O vjernici brinite se o sebi, ako ste na pravom putu, neće vam nauditi onaj koji je zalutao. Allahu ćete se svi vratiti i On će vas obavijestiti o onome što ste radili“
U ovome kur’anskom ajetu Gospodar svjetova naređuje Svojim robovima de se sami o sebi brinu, da rade na svojoj dobrobiti, da se sami popravljaju i idu naprijed, a ujedno im poručuje da onome ko se o sebi brine neće nauditi onaj ko nered i smutnju među ljudima čini. Pravilo je da kada je rob pokoran svome Gospodaru u onome što mu je naredio i u onome što je zabranio da mu neće nauditi onaj ko je zalutao.
Presude međunarodno suda u Hagu historijsko je svjedočanstvo i potvrda je zločina, terora, nasilja i rušilačkog projekta provođenog u ime jedne isključive politike etničkog čišćenja, progona nedužnih ljudi i pokušaja zatiranja islamskih simbola.
Iako se presuda bazira na jasnim dokazima, poruke koje su nam došle od mnogih političkih predstavnika drugih naroda u BiH ne govore o pokajanju za zločine, ne govore o traženju oprosta ne govore o apsolutnom prihvatanju presude kao takve. Naprotiv. Izjave su usmjerene u drugom pravcu.
Mi muslimani koji slušamo te izjave ne možemo puno učiniti da predstavnici drugih naroda shvate da je zločinačka šestorka naredila, sprovodila i pratila sistematsko zatvaranje, protjerivanje, mučenje, uništavanje, sakaćenje, izgladnjivanje, miniranje i ubijanje.
Isto tako ne možemo puno učiniti vezano za iznenadnu odluku predsjednika Amerike o priznavanju Jerusalema za glavni grad Izraela i premještanje njihove Ambasade u Izraelu iz Tel Aviva u Jerusalem.
Za nas muslimane u Bosni i Hercegovini odluka predsjednika Trampa je najblaže rečeno zabrinjavajuća jer je jednostrana i ne doprinosi mirnom rješenju izraelsko-palestinskog pitanja. Jerusalem je sveti grad u kojem su smješteni objekti vjerske i kulturne baštine svih velikih religija svijeta. Ova odluka bi mogla izazvati posljedice koje je teško predvidjeti.
U Jerusalemu je Mesdžidul-aksa (‎‎المسجد الاقصى‎‎), poznat i kao Bejtul Makdis, koji je nakon Mesdžidul-harama u Mekki i Poslanikove džamije u Medini, treće najsvetije mjesto u islamu. Nalazi se u starom, historijskom jezgru Jerusalima. Mesdžidu-l-Aksa je prva Kibla ummeta, naš treći Harem i mjesto Israa, odakle se Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, uzdigao na najviše nebo.
Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, se okretao zajedno sa svojim ashabima u namazu prema Mesdžidul-Aksa’ šestnaest ili sedamneast mjeseci poslije hidžre kako to bilježe Buhari i Muslim, sve dok nije došla naredba da se okrenu prema Ka’bi. Rekao je Uzvišeni Allah: “I Mi smo promijenili Kiblu prema kojoj si se prije okretao samo zato da bismo ukazali na one koji će slijediti Poslanika i na one koji će se stopama svojim vratiti…” (El-Bekare, 143 -144.)
Ne možemo puno učiniti na odluku američkog predsjednika iako imamo objektivan strah da će se naša znamenja u Palestini još više ugroziti.
Međutim, draga braćo, ima stvari koje itekako možemo učiniti, koje su u našim rukama i koje se od nas traže.
Arapska poslovica koja je i naslov naše hutbe kaže
إذا غيرْنا لله ما نستطيع، غير الله لنا ما لا نستطيع
„Ako Allaha radi promijenimo ono što možemo, Allah će nam promijeniti ono što mi ne možemo“
Ova izreka je se u suštini bazira na dobro poznatom ajetu da Allah neće promjeniti stanje jednog naroda dok on sebe ne promjeni.
Možemo i moramo svoj odnos prema Allahu mijenjati na bolje svakim danom. Evo danas je petak, najbolji i najvrjedniji dan u sedmici.
Lijepo je petkom mnogo donositi salavat na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., To itekako možemo.
Allahovog Poslanika, s.a.v.s.je kazao: ”Petak spada u vaše najbolje dane. U njemu je stvoren Adem, u , u njemu je i umro. U njemu će se desiti puhanje u sur, i u njemu će se desiti uništenje svega. Zato petkom mnogo donosite salavat na mene, jer se vaš salavat meni predočava.” Prisutni upitaše: ”Allahov Poslaniče, kako će ti se predočiti naš salavat kada tvoje tijelo istruhne?!” On reče: ”Uzvišeni Allah zabranio je zemlji da jede tijela vjerovjesnika.”
Pohvalno je uoči petka ili u petak učiti suru El-Kehf. To itekako možemo.
Ebu Seid el-Hudri, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: ”Onaj ko bude petkom učio suru El-Kehf, imat će svjetlo koje će mu svijetliti između dvije džume!”
Ovo su samo dva mala ali konkretna primjera za današnji dan.
Možemo i moramo u svakom danu biti pokorni Allahu u smislu izvršavanja propisanih farzova i klonjenja zabrana.
To itekako možemo.
Možemo i moramo npr. odoliti iskušenjima koje nam se uveliko serviraju vezano za proslavljanje nove godine što nije dio naše vjere i tradicije.
U istoj knjizi, Kur’anu časnom je spomen pravde koju priželjkujemo za ratne zločince, spomen Palestine za koju strahujemo ali i zabrana alkohola, klađenja, kocke i nemorala. Ne smijemo jedno uzimati a drugo zanemarivati kao da se ne odnosi na nas.
Draga braćo, „Ako Allaha radi promjenimo ono što možemo, Allah će nam promijeniti ono što mi ne možemo“.

v.d. glavni imam Medžlisa IZ-e Mostar mr. Dino ef. Maksumić.