Medžlis IZ-e Mostar preko svog Servisa za mlade od prošle sedmice je počeo sa ciklusom predavanja o ajetima koji počinju riječima „O, vjernici“. Predavanja će se održavati u svakog petka poslije jacije namaza u džamiji Ćose JAhja hodže na Musali, na kojima će svoja tumačenja iznijeti imami Medžlisa IZ-e Mostar i profesori Karađoz-begove medrese. Prvo predavanje u petak večer održao je glavni imam mr. Dino ef. Maksumić. „Ovu temu izabrali smo jer se ajeti koji počinju na ovakav način podjednako odnose na svakog vjernika. Prva generacija muslimana, ashabi Božijeg Poslanika posebno su bili obazrivi prema tim ajetima“, kazao je ef. Maksumić. Posljedično tome, izrazio je nadu da će i ova generacija muslimana u Mostaru slijediti te pozitivne tradicije, da će učiti, razumijevati i prenositi poruke tih ajeta na svoje najbliže, na svoju porodicu.
Ef. Maksumić je protumačio jedan od 89 ajeta koji počinju pozivom vjernicima. U tom ajetu pojašnjavaju se neke nejasnoće o načinu reagiranje na provokacije, vrijeđanja i omalovažavanja muslimana i muslimanskih životnih vrijednosti. Ajet sobom nosi poruku korištenja sinonima kojim se vjernici distanciraju od zlonamjernika i nasilnika i alternativnog djelovanja kojim se izbjegava direktno sučeljavanje, svađe i razdori. Pojašnjenjima etimoloških značenja Kur’anskih riječi ef. Maksumić je podsjetio na ružne navike prisutne i u današnje vrijeme kao što je ruženje ili psovanje vremena kao i na upotrebu riječi koje asociraju na činjenje grijeha. „ Cilj objavljivanja ovoga ajeta je da se zlo, koje može poniknuti od jedne male riječi u korijenu suzbije i izbjegne“, poručio je ef. Maksumić.
Ciklus predavanja