Povodom zlonamjernih istupa u kojima je jedini cilj blaćenje Islamske zajednice a što je kulminiralo iznošenjem netačnih navoda o Nezir-aginom vakufu u Mostaru, Medžlis IZ-e Mostar obavještava javnost o sljedećem:

Za razliku od tvrdnji koje neutemeljeno iznosi slobodni novinar Fatmir Alispahić, činjenice govore da Nezir-agin vakuf u Mostaru jeste faktički oduzet od komunističkog režima na način da je u periodu pedesetih do šezdesetih godina prošlog stoljeća sravnjena Nezir-agina džamija i mekteb, a harem ekshumiran. Nakon toga bivši harem je služio kao mahalsko igralište sve do rata. Da je slobodni novinar postupio imalo profesionalno i objektivno, utvrdio bi da je objekat pred kojim se slikao, poslije rata rekonstruisani Nezir-agin mekteb kao i uz njega obnovljena džamija. Isto tako bi utvrdio da je zemljište stambene zgrade za koju tvrdi da je napravljena na kostima Bošnjaka privatna parcela koja nikad nije bila dio vakufa.

Sve informacije iz kruga Islamske zajednice je mogao dobiti od prethodnog muftije Smajkića sa kojim je istog dana napravio prilog u kom se hvalio odličnim relacijama i saradnjom sa muftijom. Ovo iz razloga što su sve radnje oko obnove i transformacije Nezir-aginog vakufa u skladu sa pravilima islamske zajednice izvršene za vrijeme muftije Smajkića a o čemu ga Fatmir Alispahić nije upitao ni riječi. Obzirom da navedeno zemljište već decenijama nije služilo kao harem, 2004. godine Islamska zajednica je na zahtjev UNESCO-a dala saglasnost da se skine gornji sloj zemljišta bivšeg harema visine cca 2 m kako bi se oslobodio prostor za deponovanje i rezanje kamena za izgradnju Starog mosta. Tada su i nastale fotografije koje su prikazane u prilogu.

Na taj način je Nezir-agin vakuf stavljen u funkciju obnove Sultan Sulejmanovog vakufa – Starog Mosta. Tom prilikom, 2004. g. na bivšem haremu od cca 1800 m2, nađeno je nekoliko dijelova pojedinačnih kostiju koje su u skladu sa islamskim propisima sklonjene i ponovo dostojanstveno ukopane u Šarića harem.

Nakon toga, više od 10 godina od obnove Starog mosta opisani lokalitet je korišten kao auto parking za posjetioce. Obzirom da su Nezir-agina džamija i mekteb već bili obnovljeni, na osnovu prethodnih saglasnosti, 2015. godine se krenulo u transformaciju i preostalog dijela vakufa u sladu sa šerijatskim propisima, pa je tako na dijelu parcele bivšeg harema izgrađen hotel Kapetanovina koji je u vlasništvu Islamske zajednice a čijom izgradnjom je povećana vrijednost vakufa.

Dakle, niti je Nezir-agin vakuf prodat, niti je bilo šta sagrađeno na kostima Bošnjaka niti prikazana stambena zgrada ima ikakve veze sa vakufom i imovinom Islamske zajednice. Zbog toga smatramo da je cjelokupni prilog tendenciozno i senzacionalistički napravljen u cilju promocije i pribavljanja lične koristi takozvanog slobodnog novinara.