Kurban bajram prema takvimu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini nastupit će 10 zu-l-hidžžeta 1442. h.g., odnosno u utorak 20 jula 2021. godine. Na području Medžlisa Islamske zajednic eMOstar Bajram namaz će se klanjati u 44 džamije i mesdžida. Centralna manifestacija klanjanja Bajram namaza bit će upriličena u Karađoz-begovoj džamiji. Bajram namaz predvodit će i bajramsku hutbu održati mostarski muftija mr. Salem ef.Dedović.
Vrijeme klanjanja Bajram namaza nastupa u 6:00 sati. Podsjećamo da će se sabah namaz tog jutra u mostarskim džamijama klanjati u 4:46 minuta
Raspored klanjanja Bajram namaza
1. Džemat Brankovac
• Karađoz-begova džamija
• Nesuh-age Vučjakovića džamija
• Sinan-pašina džamija
• Koski Mehmed-pašina džamija
• Ćejvan-Ćehajina džamija
2. Džemat Carina – Musalla
• Ćose Jahja-hodžina džamija
• Tere Jahje džamija
3. Džemat Balinovac – Podhum
• Derviš – paše Bajezidagića džamija
• Baba – Beširova džamija
• Hadži Ali-bega Lafe džamija
• Mesdžid na Kozici
4. Džemat Cernica – Ričina
• Ahmed-age Lakišića džamija
• Hadži Memije Cernice džamija
5. Džemat Donja Mahala
• Nezir-agina džamija
• Jahja Esfelov mesdžid (Na sportskom igralištu)
6. Džemat Luka
• Ibrahim-age Šarića džamija
• Egipatsko selo – džamija
7. Džemat Vrapčići
• „Bijela džamija” – Vrapčići
8. Džemat Kuti – Livač
• Livač – džamija
9. Džemat Zalik
• Stadion u Sjevernom logoru pored džamije „Bosanski mudžahidi“
10. Džemat Potoci
• Karađoz-begova džamija
• Željuša – džamija
11. Džemat Podgorani-Humi-Prigrađani
• Podgorani – džamija
• Humi – džamija
• Prigrađani – džamija
12. Džemat Donja Drežnica
• Donja Drežnica – džamija
13. Džemat Gornja Drežnica
• Bunčići – džamija
14. Džemat Opine
• Opine – džamija
15. Džemat Kočine – Masline
• Kočine – džamija
16. Džemat Gnojnice
• Gnojnice – džamija
17. Džemat Dračevice
• Dračevice – džamija
18. Džemat Blagaj
• Sultan Sulejmanova džamija (Careva džamija)
• Pograđe – džamija
19. Džemat Kosor – Malo Polje
• Malo polje – džamija
20. Džemat Gubavica – Pijesci
• Gubavica – džamija
• Pijesci – džamija
• Ali-paše Rizvanbegovića – džamija
21. Džemat Jasenica
• Berićet – džamija
22. Džemat Podvelež
• Podvelež – džamija
23. Džemat Kružanj
• Kružanj – džamija
• Kokorina – džamija
• Bakračuša – džamija
• Žulja – džamija
• Rabina – džamija
Medžlis Nevesinje
• Careva – džamija u 7:00 sati
• Kljuna u 7:00 sati
• Presjeka u 7:00 sati
• Sopilja u 7:00 sati
• Donja Bijenja u 7:00 sati
• Kruševljani u 7:00 sati
Svim vjernicima se preporučuje: obavezno ponijeti sedžadu, držati distancu u safovima, pravilno nositi masku i bajram čestitati sa distance bez rukovanja i grljenja.