Izdavačka kuća El-Kalem ovih dana užurbano radi na distribuciji Takvima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za 2020., odnosno 1441/1442. hidžretsku godinu . Pored kalendarskog dijela koji sadrži precizirana namaska vremena, pregled najznačajnijih datuma i događaja iz narodnog kalendara, historije islama i historije Bosne i Hercegovine Takvim, prema izboru redakcije donosi i šesnaest renomiranih, brižno odabranih radova iz sedam različitih naučnih disciplina.

Tako će čitaoci, pored ostalog imati priliku upoznati se sa inspirativnim promišljanjima akademika Enesa Karića o vremenskom mjerenju svemirskih prostranstava, o poimanju Kur’anskog teksta u proizvođenju pozitivnih značenja akademika Esada Durakovića, i savremenoj arapskoj misli u interpretaciji prof.dr. Orhana Bajraktarevića. Slovo o jeziku i svjesnosti maternjeg jezika u tekstu „Kojim smo maternjim jezikom govorili, kojim maternjim jezikom govorimo danas“, piše književnik Hadžem Hajadarević. Poziciju Bosne i Hercegovine u odnosu na međunarodnu scenu i članice Organizacije Islamske konferencije (OIC-a) analizira Adnan Balihodžić. O usponu radikalne evropske desnice piše Muhamed Jusić, dok narative i kontranarative zašto je potrebno pisati vlastitu historiju tretira mr. Hikmet Karčić. Takvim donosi i niz drugih zanimljivih tekstova.
Ove godine Islamska zajednica će obilježiti nekoliko važnih događaja među kojima su obilježavanje 25. godišnjice Genocida nad Bošnjacima i otvorenje dugoočekivane džamije u Ljubljani, čija fotografija krasi i naslovnicu novog Takvima.

Redakcija Takvima izražava nadu da će tekstovi uvršteni u izdanje za 2020.godinu značajno doprinijeti boljoj komunikaciji među Bošnjacima ma gdje god da trenutno borave i žive, jer Takvim je već decenijama postao integralnim dijelom bošnjačkog bića. U muslimanskim kućama, od davnina, se smatralo sramotnim ne posjedovanje takvima i nemogućnost provjere tačnog nastupanja namaskog vremena.

Čitaoci Takvim i ove godine po simboličnoj cijeni od 6 KM mogu nabaviti u prostorijama Medžlisa IZ-e Mostar i kod svojih džematskih imama.